Kort fortalt

  • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate. Ny bod, nytt soverom eller vinterhage er eksempler på tilbygg. I de fleste tilfeller må du søke for å bygge.
  • Hvis tilbygget er mindre enne 50 kvadratmeter, kan du søke selv. Er det større, må fagfolk søke for deg.
  • Noen mindre byggearbeid er ikke søknadspliktige

Sjekk hvilke regler som gjelder for eiendommen din

Sjekk først hvilke planer og regler som gjelder for eiendommen din. 

Hvis du bor i bygg regulert til vern, må du være oppmerksom på at det stilles strengere krav til nybyggets tilpasning til eksisterende bebyggelse. 

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må du søke om tillatelse for tilbygg, men noen mindre byggearbeider er ikke søknadspliktige. På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du finne ut hva du må søke om.

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er mindre 50 kvadratmeter. Er det større, må fagfolk søke for deg.

På nettsiden "Slik søker du" får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.

Send melding når du er ferdig, selv om du ikke må søke

Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du likevel sende melding til kommunen om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen.

Du kan sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte på rådhuset.

Vi trenger disse dokumentene for å oppdatere våre digitale kart: