Prøvene kan du ta på Lunner rådhus mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 14.00. Husk legitimasjon! Prøven må forhåndsbetales.


Læremateriell

  • Faglitteratur til prøvene kan bestilles på nettsidene til Vinn. Der kan du også kjøpe tilgang til en testportal for prøver.
  • Du kan låne materiellet gratis på Lunner bibliotek.

Når du har gjennomført og bestått prøven, vil du få en diplom som bevis for bestått prøve.

Kunnskapsprøve

Styrere eller stedfortredere i virksomheter med skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Etablererprøve

Daglig ledere for serveringssteder må ha bestått etablererprøven. Prøven skal sikre at de ansvarlige har den nødvendige kunnskapen om økonomistyring og lovgivning, og er et krav ved søknad om serveringsbevilling.