Kort fortalt

En fasadeendring er når du endrer en eller flere av husets fasader eller takflate, for eksempel ved å

  • sette inn nye vinduer eller endre vindustørrelse
  • nytt kledningsmateriale
  • endre materiale eller utseende på tak
  • montere solcellepanel

Hovedregelen er at dersom boligens karakter ikke endres, slipper du å søke.

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Sjekk først om det er egne regler for fasadeendringer i reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis reguleringsplanen har slike regler, må du følge disse.

Må jeg søke eller ikke?

Hovedregelen er at dersom bygningens karakter ikke endres, trenger du ikke å søke om byggetillatelse. Hvis du gjør endringer der du tilbakefører til bygningens opprinnelige byggestil, anses dette normalt ikke som å endre byggets karakter. Du kan bruke bilder som dokumentasjon. 

Enkle endringer i fasaden utover dette kan du søke om selv. Hvis du bor i et bevaringsverdig hus må du være oppmerksom på at det stilles strengere krav til fasadeendring på boligen.

Du kan søke selv om enkle endringer, som å sette inn nye vinduer, nytt eller annet materiale på vegger eller tak, eller ved at vinduer eller dører får nytt format.

På nettsiden "Slik søker du" får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.

Hva med solcellepanel?

Innenfor en bruksenhet eller en branncelle er det å sette opp solcellepanel fritatt for søkningsplikt i områder som ikke er vernesoner.

Noen ganger er det å sette opp solcellepanel søknadspliktig, men det betyr ikke at det ikke tillatt. Du kan lese mer om dette på nettsiden vår om solcelle- og solfangeranlegg