Kort fortalt

  • Du kan bygge garasje uten å søke hvis alle kravene i veiviseren under er oppfylt.
  • Du må søke hvis ett eller flere av kravene ikke er oppfylt.
  • Du kan ta kontakt med byggesaksavdelingen hvis du trenger hjelp til å finne ut om du må søke eller ikke.

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Sjekk først om det er egne regler for garasjer i reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis reguleringsplanen har slike regler, må du følge disse.

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må du søke om tillatelse for å bygge, men for noen mindre byggearbeider er ikke søknad nødvendig. Bruk denne veiviseren (dibk.no) for å finne ut om du kan bygge uten å sende byggesøknad til kommunen.

Hvis garasjen er søknadspliktig, må du søke kommunen før du bygger.

På nettsiden "Slik søker du" får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.

Rapportere bygging

Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du likevel sende melding til kommunen om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen.

Du kan sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte på rådhuset.

Vi trenger disse dokumentene for å oppdatere de digitale karene våre.

Ny avkjørsel eller endring av eksisterende avkjørsel

Kanskje innebærer den nye garasjen at du må endre eller bygge ny avkjørsel? Hvordan avkjørsler plasseres, utformes og brukes er av stor betydning for trafikkavviklingen og trafikksikkerheten.