Voksenopplæringen tilbyr:

  • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • Grunnskole for voksne
  • Spesialundervisning for voksne 
  • Norskprøver (fire ganger i året)
  • Prøver i samfunnskunnskap
  • Statsborgerprøver

Undervisningen foregår mandag til fredag fra kl 08.00 til 15.10. Voksenopplæringen følger skoleruta til grunnskolene i Lunner.

Gran og Lunner voksenopplæring har cirka 300 deltakere (skoleåret 2023–2024).

Velkommen til oss!

Opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap

Voksenopplæringen har opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven.

Vi har deltakere fra Gran, Lunner og Jevnaker kommuner og har inntak gjennom hele skoleåret.

Tilbudet til deltakerne i voksenopplæringen som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk er:

  • 19 x 45 min. undervisningstimer, fordelt på 4 eller 5 dager i tidsrommet 08:00 – 15:10.

Deltakere som har rett og plikt til å gjennomføre 75 timer kurs i samfunnskunnskap, vil få tilbud om dette kurset på et språk deltakeren forstår.

For deltakere som ikke har rett til gratis opplæring, tilbyr vi undervisning i norsk hvis vi har ledige plasser. Prisen for opplæring i norsk er 50 kroner per undervisningstime.

Har du spørsmål om opplæring i norsk og/eller samfunnsfag? Ta kontakt med oss!

Grunnskole for voksne

Alle voksne som har behov for det, har rett til grunnskoleopplæring etter §4A-1 i opplæringsloven.

Skolen deltar i FVO - Forberende voksenopplæring - og tilbyr opplæring i norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag på fire ulike nivåer.

Det er løpende inntak til grunnskole for voksne.

Ta kontakt med rådgiver Irene Lunder, telefon 902 59 175, hvis du vil søke grunnskole eller om du har spørsmål.

Spesialundervisning

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, men som ikke har/ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Du må ha en henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjennomfører en kartlegging. Når sakkyndig vurdering fra PPT foreligger, fatter rektor et vedtak om antall timer spesialundervisning og organisering av undervisningen. Vedtaket gjelder for ett skoleår av gangen. Undervisning kan skje med en egen lærer eller i en liten gruppe.

Elever som får avslag på søknad om spesialundervisning, kan klage til Statsforvalteren.

Avsluttende prøver

Norskprøve

Alle deltakere som slutter i opplæringen, skal ta en avsluttende prøve i norsk. Norskprøven arrangeres fire ganger i året. Elever med rett og plikt til norskopplæring, har rett til én gratis muntlig prøve og én gratis skriftlig prøve. Personer som ikke har rett til gratis prøve, må betale 950 kroner for én prøve.

Den skriftlige prøven er digital og består av tre deler: lese, lytte og skrive. Den muntlige prøven blir gjennomført på voksenopplæringen. Prøvene er på tre nivåer: A1-A2, A2-B1 og B1-B2.. Les mer om prøvene, nivåene og hvordan du kan forberede deg 

Påmelding til norskprøven

Prøve i samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Alle deltakere skal avslutte opplæringen samfunnskunnskap med en obligatorisk prøve. Prøven er gratis første gang for alle med rett og plikt til norskopplæring. Prøven koster 850 kroner for privatister.

For å søke om norsk statsborgerskap må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk eller statsborgerprøven. Statsborgerprøven koster 850 kroner. Les mer om prøvene og hvordan du kan forberede deg

Påmelding til prøve i samfunnskunnskap

Påmelding til statsborgerprøven
 

Ansatte ved voksenopplæringen

NavnStillingKontaktinformasjon
Randi Helene AndersenFaglærerTlf. 900 63 186
randi.andersen@lunnerskole.no
Inger BergerFaglærerTlf. 900 63 186
inger.berger@lunnerskole.no
Marianne H. BriskebyAssisterende rektorTlf. 957 88 447
marianne.briskeby@lunnerskole.no
Anne BrobergFaglærerTlf.900 63 186
anne.broberg@lunnerskole.no
Inger Lene FinstadFaglærerTlf. 900 63 186 
inger.finstad@lunnerskole.no
Runhild GrinaFaglærerTlf. 900 63 186 
runhild.grina@lunnerskole.no
Yemane Mehari GebrehiwotFaglærerTlf. 900 63 186
yemane.gebrehiwot@lunnerskole.no
Sigrid HeierFaglærerTlf. 900 63 186
sigrid.heier@lunnerskole.no
Torstein Sverre HoffFaglærerTlf. 900 63 186 
torstein.hoff@lunnerskole.no
Linn JakobsenFaglærerTlf. 900 63 186
linn.jakobsen@lunnerskole.no
Katarzyna Kozak-OpsahlFaglærerTlf. 900 63 186
katarzyna.kozak-opsahl@lunner.kommune.no
Anne Grethe KristiansenSaksbehandlerTlf. 900 63 186
anne.kristiansen@lunnerskole.no
Bernhard Y. LienFaglærerTlf. 900 63 186 
bernhard.lien@lunnerskole.no
Irene Kristin LunderFaglærerTlf. 909 57 048
irene.lunder@lunnerskole.no
Anita LynneSaksbehandlerTlf. 410 10 131
anita.lynne@lunnerskole.no
Tove Maurtvedt-SkjervumFaglærerTlf. 900 63 186
tove.maurtvedt-skjervum@lunnerskole.no
Lene Sköld NordalFaglærerTlf. 900 63 186
lene.nordal@lunnerskole.no
Hilde RuudFaglærerTlf. 900 63 186
hilde.ruud@lunnerskole.no
Anne Berit Astriddatter Sagna FaglærerTlf. 900 63 186
anne.sagna@lunnerskole.no
Solveig SchiøtzFaglærerTlf. 900 63 186
solveig.schiotz@lunnerskole.no
Stig Olav StokkeFaglærerTlf. 900 63 186
stig.stokke@lunnerskole.no
Preben SørensenFaglærerTlf. 900 63 186
preben.sorensen@lunnerskole.no
Svitlana ThyholdtFaglærerTlf. 900 63 186
svitlana.thyholdt@lunnerskole.no
Cathrine Lehre TønnesenRektorTlf. 977 49 982
cathrine.tonnesen@lunnerskole.no
Monica TrostrudFaglærerTlf. 900 63 186
monica.trostrud@lunnerskole.no
Samrawit Sium YakobFaglærerTlf. 900 63 186
samrawit.yakob@lunnerskole.no