Voksenopplæringen tilbyr:

  • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • Grunnskole for voksne
  • Spesialundervisning for voksne 
  • Norskprøver (fire ganger i året)
  • Prøver i samfunnskunnskap
  • Statsborgerprøver

Undervisningen foregår mandag til fredag fra kl 08.00 til 15.10. Voksenopplæringen følger skoleruta til grunnskolene i Lunner.

Gran og Lunner voksenopplæring har cirka 300 deltakere (skoleåret 2023–2024).

Velkommen til oss!

Opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap

Voksenopplæringen har opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven.

Vi har deltakere fra Gran, Lunner og Jevnaker kommuner og har inntak gjennom hele skoleåret.

Tilbudet til deltakerne i voksenopplæringen som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk er:

  • 19 x 45 min. undervisningstimer, fordelt på 4 eller 5 dager i tidsrommet 08:00 – 15:10.

Deltakere som har rett og plikt til å gjennomføre 75 timer kurs i samfunnskunnskap, vil få tilbud om dette kurset på et språk deltakeren forstår.

For deltakere som ikke har rett til gratis opplæring, tilbyr vi undervisning i norsk hvis vi har ledige plasser. Prisen for opplæring i norsk er 45 kroner per undervisningstime.

Har du spørsmål om opplæring i norsk og/eller samfunnsfag? Ta kontakt med oss!
 

Grunnskole for voksne

Alle voksne som har behov for det, har rett til grunnskoleopplæring etter §4A-1 i opplæringsloven.

Skolen deltar i FVO - Forberende voksenopplæring - og tilbyr opplæring i norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag på fire ulike nivåer.

Det er løpende inntak til grunnskole for voksne.

Ta kontakt med rådgiver Irene Lunder, telefon 902 59 175, hvis du vil søke grunnskole eller om du har spørsmål.

Spesialundervisning

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, men som ikke har/ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Du må ha en henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som gjennomfører en kartlegging. Når sakkyndig vurdering fra PPT foreligger, fatter rektor et vedtak om antall timer spesialundervisning og organisering av undervisningen. Vedtaket gjelder for ett skoleår av gangen. Undervisning kan skje med en egen lærer eller i en liten gruppe.

Elever som får avslag på søknad om spesialundervisning, kan klage til Statsforvalteren.

Avsluttende prøver

Norskprøve

Alle deltakere som slutter i opplæringen, skal ta en avsluttende prøve i norsk. Norskprøven arrangeres fire ganger i året. Elever med rett og plikt til norskopplæring, har rett til én gratis muntlig prøve og én gratis skriftlig prøve. Personer som ikke har rett til gratis prøve, må betale 900 kroner for én prøve.

Den skriftlige prøven er digital og består av tre deler: lese, lytte og skrive. Den muntlige prøven blir gjennomført på voksenopplæringen. Prøvene er på tre nivåer: A1-A2, A2-B1 og B1-B2.. Les mer om prøvene, nivåene og hvordan du kan forberede deg 

Påmelding til norskprøven

Prøve i samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Alle deltakere skal avslutte opplæringen samfunnskunnskap med en obligatorisk prøve. Prøven er gratis første gang for alle med rett og plikt til norskopplæring. Prøven koster 800 kroner for privatister.

For å søke om norsk statsborgerskap må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk eller statsborgerprøven. Statsborgerprøven koster 800 kroner. Les mer om prøvene og hvordan du kan forberede deg

Påmelding til prøve i samfunnskunnskap

Påmelding til statsborgerprøven
 

Ansatte ved voksenopplæringen

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Randi Helene Andersen Faglærer Tlf. 900 63 186
randi.andersen@lunnerskole.no
Inger Berger Faglærer Tlf. 900 63 186
inger.berger@lunnerskole.no
Marianne H. Briskeby Assisterende rektor Tlf. 957 88 447
marianne.briskeby@lunnerskole.no
Anne Broberg Faglærer Tlf.900 63 186
anne.broberg@lunnerskole.no
Inger Lene Finstad Faglærer Tlf. 900 63 186 
inger.finstad@lunnerskole.no
Runhild Grina Faglærer Tlf. 900 63 186 
runhild.grina@lunnerskole.no
Yemane Mehari Gebrehiwot Faglærer Tlf. 900 63 186
yemane.gebrehiwot@lunnerskole.no
Sigrid Heier Faglærer Tlf. 900 63 186
sigrid.heier@lunnerskole.no
Linn Jakobsen Faglærer Tlf. 900 63 186
linn.jakobsen@lunnerskole.no
Katarzyna Kozak-Opsahl Faglærer Tlf. 900 63 186
katarzyna.kozak-opsahl@lunner.kommune.no
Anne Grethe Kristiansen Saksbehandler Tlf. 900 63 186
anne.kristiansen@lunnerskole.no
Bernhard Y. Lien Faglærer Tlf. 900 63 186 
bernhard.lien@lunnerskole.no
Irene Kristin Lunder Faglærer Tlf. 909 57 048
irene.lunder@lunnerskole.no
Anita Lynne Saksbehandler Tlf. 410 10 131
anita.lynne@lunnerskole.no
Tove Maurtvedt-Skjervum Faglærer Tlf. 900 63 186
tove.maurtvedt-skjervum@lunnerskole.no
Lene Sköld Nordal Faglærer Tlf. 900 63 186
lene.nordal@lunnerskole.no
Hilde Ruud Faglærer Tlf. 900 63 186
hilde.ruud@lunnerskole.no
Anne Berit Astriddatter Sagna  Faglærer Tlf. 900 63 186
anne.sagna@lunnerskole.no
Solveig Schiøtz Faglærer Tlf. 900 63 186
solveig.schiotz@lunnerskole.no
Stig Olav Stokke Faglærer Tlf. 900 63 186
stig.stokke@lunnerskole.no
Preben Sørensen Faglærer Tlf. 900 63 186
preben.sorensen@lunnerskole.no
Svitlana Thyholdt Faglærer Tlf. 900 63 186
svitlana.thyholdt@lunnerskole.no
Cathrine Lehre Tønnesen Rektor Tlf. 977 49 982
cathrine.tonnesen@lunnerskole.no
Monica Trostrud Faglærer Tlf. 900 63 186
monica.trostrud@lunnerskole.no
Samrawit Sium Yakob Faglærer Tlf. 900 63 186
samrawit.yakob@lunnerskole.no