Stafettholder utpekes fra nivå 1 i BTI-modellen når det settes i gang tiltak rundt et barn / ungdom  / gravid. Stafettholder beholder stafettpinnen til den er mottatt og akseptert av en ny stafettholder. Barn/ ungdom/foresatte skal ha mulighet til å påvirke hvem som skal være stafettholder.

Hva gjør stafettholder?

  • Inviterer inn til  koordinerings- og evalueringsmøter, står for dagsorden og møteledelse
  • Skriver referat, følger med på tidsfrister holdes og at tiltak evalueres
  • Inviterer inn andre tjenester etter behov og koordinerer det tverrfaglige arbeidet
  • Involverer barn/unge og foreldre i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.
  • Sikrer at en voksen snakker med barnet/ungdommen mellom møtene og fanger opp hvordan det går.
  • Holder kontakt med familien og tjenestene som er involvert nettverket rundt

Hvem er stafettholder?

På nivå 1 og 2 er det ønskelig at stafettholder er nær barnet i hverdagen, f.eks. kontaktlærer på skolen, pedagog i bhg., helsesykepleier. 
Når oppfølgingen av barnet/ ungdommen/ familien går over til et nytt nivå i BTI-modellen skal det i samråd med dem det gjelder avklares hvem som skal være stafettholder videre. Dette skal tas med i vurderingen:

  • Barnets/ungdommens/familiens ønsker
  • Tiltakenes karakter og omfang 
  • Forventet koordineringsbehov og deltakeres stillingstype

For innbyggere som har ønske om og rett til indviduell plan, kontaktes tildelingskontoret.