Oversikt over når avfallet hentes hos deg

  • Hver 2. uke: Matavfall (brun beholder) og restavfall (grønn beholder).
  • Hver 4. uke: Papp/papir (grå beholder) og plastemballasje (egen sekk), i tillegg til matavfall og restavfall.
  • Hver 8. uke: Glass- og metallemballasje

Ved å laste ned HRA-appen på mobilen, kan du få varsel om når søppelet tømmes. 

Roa gjenvinningsstasjon

Åpningstider for Roa gjenvinningsstasjon: 

Mandager kl 10.00 - 16.00
Tirsdager kl 10.00 - 16.00
Onsdag  kl 10.00 - 18.00
Torsdager kl 10.00 - 16.00
Fredager kl 10.00 - 16.00
Lørdager kl 10.00 - 13.00
Søndager  Stengt

Gjenvinningsstasjonene er stengt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften. Åpningstider i forbindelse med jul, påske og andre helligdager vil bli kunngjort på nettsidene til HRA.

Brenning av avfall

Det er ikke lov å brenne avfall ifølge forurensningsloven. Kun tørt hageavfall kan brennes, hvis det ikke medfører brann- eller helsefare. 

"Vanlig" avfall fra primærnæringen (landbruk, skogbruk) kan brennes. Det betyr at det er lov å brenne halm og kvist, hvis det ikke medfører brann- og helsefare.