Stort sett uten unntak blir det gjerne tørt om våren og sommeren, og faren for skog- og lyngbranner øker betydelig i disse årstidene. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det et generelt forbudt å gjøre opp ild, bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er imidlertid innført et unntak fra det generelle bålforbudet. Dersom et bål helt åpenbart ikke kan medføre brann, er det tillatt å gjøre opp ild. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Men husk å alltid melde fra til det lokale brannvesenet, slik at unødvendige utrykninger kan forhindres.

I perioden med det generelle bålforbudet har du lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen, på stranden og i din egen hage i god avstand fra skog og vegetasjon.

Tilrettelagte bålplasser i Lunner kommune

Du finner tilrettelagte bålplasser

  • ved Avalsjøoset (mot Skjerva)
  • ved Brovoll.
  • ved badeplassen på Svea

Det er ikke tilrettelagte bålplasser ved Store Skillingen.

Bråtebrenning

Skal du brenne bråte eller tørt hageavfall må du melde fra til brannvesenet om tid og sted. Meld fra i god tid før brenning gjennomføres. Du melder fra elektronisk til Alarmsentral Brann Innlandet på deres nettsider. Det er du som brenner/tenner på som er ansvarlig og må passe på at

  • forholdene for sikker brenning er til stede (det vil si at det blant annet ikke er spredningsfare)
  • tilstrekkelig slokkemidler er til stede under brenningen
  • brannen er forsvarlig slokket før bålet/stedet forlates