Bergosenteret på Roa

Bergosenteret er et samlingsted for eldre i Lunner kommune. Hver uke foregår det mange aktiviteter på senteret. Bergosenteret drives i samarbeid med Lunner kommune, Lunner frivilligsentraler og Bergosenterets venneforening.

Senteret ligger i Roa sentrum. Adressen er Hadelandsvegen 2177 K.

Det foregår mange aktiviteter på senteret, og alle er velkommen til å delta.

Faste aktiviteter:

 • Tirsdager kl. 11.00 : Temakafé med underholdning på Café Bergo 
 • Torsdager kl 09.00–14.00: Eldresenteret (trening og diverse aktiviteter)
 • Fredager kl 09.00: Gubbefrokost annenhver fredag (i partallsuker)

Følg med på nettsidene til Lunner frivilligsentral for oppdatert informasjon.

Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter

Faste aktiviteter ved Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter:

 • Kafédrift tirsdager og fredager. Her er frivillige med å lager mat og serverer. 
 • Bingo på fredager
 • Sterk og stødig-gruppe tirsdager kl 10.00 - 11.00 (påmelding til fysioterapeut)

Følg med på nettsidene til Lunner frivilligsentral for oppdatert informasjon.

Aktivitetstilbud ved Lunner helse- og omsorgssenter

Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua skal være et inkluderende samlingssted for innbyggere i Lunner med aktiviteter som er åpne for alle. 

Hver uke er det flere aktivitetstilbud ved senteret i regi av blant andre pårørende- og venneforeningen og Lunner frivilligsentraler.
Faste ukentlige aktiviteter er:

 • “Syng med oss” annen hver fredag fra klokken 11.30. Korøvelsen avsluttes med en trivelig kaffekopp i felleskap. 
 • Kafeen er åpen for alle på dagtid alle hverdager.
 • Mandagstrimmen for hjemmeboende eldre kl 10.30 - 12.30 (påmelding til fysioterapeut på Lunner helse- og omsorgssenter)
 • Turgruppa går turer på mandager. Oppmøtetid kl. 10.30.

Følg med på nettsidene til Lunner frivilligsentraler for oppdatert informasjon og på oppslagstavlen på helse- og omsorgssenteret.

Kontaktperson for pårørende og venneforeningen:
Vigdis Akre
Tlf. 996 08 735

Harestua aktivitetshus

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Mandager kl 11.00: Strikkekafé
 • Tirsdager kl 11.00: Bowls 
 • Onsdager kl 11.00: Temakafé
 • Onsdager kl 14.00: Balansetrening
 • Fredager kl 11.00: Bowls

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Filadelfiakjelleren på Grua

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Mandager kl 09.00: Gubbefrokost annenhver uke (i partallsuker)
 • Mandager kl 14.00: Balansetrening

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Gamleskolen på Harestua

Torsdager kl 09.00: Gubbefrokost annenhver uke (i oddetallsuker)

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Trening på Frøystad (Roa)

Faste ukentlige aktiviteter:

 • Tirsdager kl 09.45: Styrketreningsgruppe for alle over 18 år hver tirsdag kl 09.45 i gymsalen på Frøystad. Følg Aktiv i Lunner på Facebook.
 • Onsdager kl 10.00: "Back in the ring"-yoga for personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse
 • Torsdager kl 10.00: Balansetrening for damer 
 • Mandager og torsdager kl 09.00 og kl 18.00: Gubbetrim

Se nettsidene til Lunner frivilligsentral for mer informasjon.

Fontenehuset

Fontenehuset Hadeland er et tilbud til innbyggere i Lunner og Gran. Huset ligger i Lidskjalvgutua i Gran sentrum og er åpent alle hverdager fra kl 8.00 til 15.30, samt på offentlige høytidsdager ved behov. Det arrangeres også aktiviteter på kveldstid. 

Fontenehuset er åpent for alle som opplever at livet «butter» litt. Du trenger ikke ha noen diagnose knyttet til psykisk helse eller noen henvisning for å komme hit. 

Les mer på Fontenehusets nettsider.

Les om aktivitetstilbud innen psykisk helse og rus på nettsidene våre.