Mennesker med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne kan søke om støttekontakt. 

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste.