Mennesker med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne kan søke om støttekontakt. 

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste.

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.