Kort fortalt

Hovedregelen er: 

  • Platting som er lavere enn 0,5 meter over terrenget er ikke søknadspliktig.
  • Hvis terrassen er høyere enn 0,5 meter over terrenget, må du søke om byggetillatelse.

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Sjekk først hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din. Søk opp adressen din på kommunens kartfunksjon og finn reguleringsplan, samt bestemmelser i vinduet på høyre side.

Dersom eiendommen er regulert til byggeområde og ikke har andre begrensinger, kan du gå videre med terrasseplanene.

Må jeg søke eller ikke?

Dersom terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, trenger du ikke å søke. Vær oppmerksom på at terrasser lavere enn 0,5 meter over terreng i noen tilfeller kan være søknadspliktig, for eksempel i uregulerte områder i 100-metersbeltet.

Dersom terrassen, eller deler av den, kommer høyere enn 0,5 m over terrenget, må du sende søknad til kommunen før du bygger. I tillegg må du være oppmerksom på følgende:

  • Terrassen teller med i "bebygd areal". Det er en begrensning på hvor mye du har lov til å bygge på en tomt. Dersom tomten din allerede er maks utbygd, kan du ikke bygge terrasse
  • Hvis terrassen kommer nærmere enn fire meter fra nabogrensen, må du ha skriftlig samtykke fra naboen. Kommunen vil uansett gjøre en totalvurdering av søknaden
  • Innenfor områder regulert til vern kan det være strenger regler enn andre steder.
  • Terrassen må ikke overskride byggegrense mot veg, jernbane, friområde med mer. Du kan eventuelt søke om dispensasjon

Terrasser som er høyere enn 0,5 meter over terreng kan likevel i enkelte tilfeller være unntatt søknadsplikt, forutsatt at det ikke er i strid med tillatt utnyttelsesgrad, byggegrense, avstand til nabo etc.

Ta gjerne denne testen for å sjekke hva du kan bygge uten å søke og hva som er søknadspliktig. 

Her får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.