Lunner barneskole  ligger på området Solheim. Deler av bygningsmassen har røtter tilbake til tidlig 1900–tall, noe som gir skolen et særpreg. Skolen består av åtte paviljonger som huser elever på 1.–4. trinn. 5.–7.trinn holder til i skolebygget.

Biblioteket og SFO har egne lokaler på skolens område, og i tilknytning til SFO er det opparbeidet gode forhold for uteskole med bålplass, gapahuk, trehytte, klatre- og huskemuligheter og lavvo. Skolen ligger i utkanten av skogsområdet Skøienåsen, og har derfor tilgang på flotte skogsområder i umiddelbar nærhet. 

På skolens uteområde finnes håndballbane, fotballbane, frisbeegolf, husker, klatrestativer, bordtennis, ballbinge og sandkasse. Om vinteren opparbeides det skøytebane på håndballbanen, og fine akebakker finnes både på skoleområdet og på jordene rundt skolen. 

Verdiene åpenhet, raushet og ansvar er forankret i skolens plattform. Disse verdiene skal være tydelige i samhandling mellom elevene, mellom elever og ansatte og mellom skolen og foresatte.

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Ann-Kristin Amundrud Kontaktlærer 2C Tlf. 948 45 714
ann-kristin.amundrud@lunnerskole.no
Lone  Arevoll Kontaktlærer 3A Tlf. 948 29 502
lone.arevoll@lunnerskole.no
Martine Bakken Fagarbeider, skole og SFO martine.bakken@lunnerskole.no
Henning Berg Kontaktlærer 5B og Elevrådet Tlf. 948 19 661
henning.berg@lunnerskole.no
Jørgen Næss Berge Faglærer (permisjon)
IKT-koordinator
Tlf. 911 99 536
jorgen.berge@lunnerskole.no
Janne Blekkerud  Helsesykepleier 1.–4. trinn Tlf. 464 73 233
janne.blekkerud@lunner.kommune.no
Jeanett Eng Bråthen Faglærer 2. og 3. trinn jeanett.brathen@lunnerskole.no
Aasta Skogan Bøe Kontaktlærer 1A Tlf. 908 12 564
aasta.boe@lunnerskole.no
Andrea Dahl Lærling  
Signe Delviken Kontaktlærer 2B Tlf. 948 18 653
signe.delviken@lunnerskole.no
Rachel Fernando Kontaktlærer 3C Tlf. 948 50 561
rachel.fernando@lunnerskole.no
Christin Flatum Kontaktlærer 6B Tlf. 948 64 829
christin.flatum@lunnerskole.no
Silje Flyen Faglærer, særskilt språkopplæring silje.flyen@lunnerskole.no
Lene Rieb Fodstad Assisterende rektor Tlf. 475 07 256
lene.fodstad@lunnerskole.no
Idun Framstad Kontaktlærer 5C Tlf. 948 53 840   
idun.framstad@lunnerskole.no
Anne Haugland Frøislie Fagleder Tlf. 906 70 861
anne.froislie@lunnerskole.no
Hilde Godli Assistent, skole og SFO hilde.godli@lunnerskole.no
Karoline Grinaker Kontaktlærer 4A Tlf. 948 23 903
karoline.grinaker@lunnerskole.no
Turid Grønli Kontaktlærer Innføringsklassen Tlf. 948 70 623
turid.groenli@lunnerskole.no
Monica Hansen Hagen Helsesøster 5. -7. trinn Tlf. 468 63 160
monica.hansen.hagen@lunner.kommune.no
Joachim Petersen Hansen Kontaktlærer 6A Tlf. 948 52 576
joachim.hansen@lunnerskole.no
Marion Bredesen Hansegaard Fagarbeider skole marion.hansegaard@lunnerskole.no
Marianne Haakenstad Kontaktlærer 1B Tlf. 910 06 042
marianne.haakenstad@lunnerskole.no
Kristi Velo Helgaker Faglærer særskilt språkopplæring kirsti.helgaker@lunnerskole.no
Julie Kristine Jensen Kontaktlærer 2A Tlf. 948 00 902
julie.jensen@lunnerskole.no
Marit Synøve Johnsrud Fagarbeider, skole og SFO marit.johnsrud@lunnerskole.no
Anne Lie Kongsrud Rektor Tlf. 900 44 848
anne.kongsrud@lunnerskole.no
Barbro Klingenberg Faglærer 1. trinn barbro.klingenberg@lunnerskole.no
Ingrid Laursen Kontaktlærer 3B Tlf. 948 32 519
ingrid.laursen@lunnerskole.no
Mette Leira  Kontaktlærer 1C Tlf. 910 03 590
mette.leira@lunnerskole.no
Anne Hvalstad Linvollen  Faglærer 5. og 6. trinn anne.linvollen@lunnerskole.no
Lene Løvbrøtte Fagarbeider, skole lene.lovbrotte@lunnerskole.no
Kari Magnussen Assistent, skole og SFO kari.magnussen@lunnerskole.no
Thea Pladsen Mathisen Fagarbeider, skole og SFO thea.mathisen1@lunnerskole.no
Marianne Olsen Myrdal Vernepleier  marianne.myrdal@lunnerskole.no
Julie Nilsen Assisterende rektor (permisjon) Tlf. 932 81 845
julie.nilsen@lunnerskole.no
Iselin Barclay Nitter Faglærer (permisjon) iselin.barclay@lunnerskole.no
Morten Nordlund Kontaktlærer 7A Tlf. 948 66 835
morten.nordlund@lunnerskole.no
Sissel Opsahl Fagarbeider/assistent  og SFO (permisjon) sissel.opsahl@lunnerskole.no
Gerd Roen Kontaktlærer 4C Tlf. 476 39 502
gerd.roen@lunnerskole.no
Grethe Irene Rønningen Fagarbeider, skole og SFO grethe.ronningen@lunnerskole.no
Solveig Skau Fagarbeider, skole solveig.skau@lunnerskole.no
Ann Kristin Skjølås Faglærer/spesialpedagog
4. trinn og 7. trinn
ann-kristin.skjolas@lunnerskole.no
Mari Skaarud Miljøterapeut mari.skaarud@lunnerskole.no
Lene Skogen Kontaktlærer 5A Tlf. 948 45 526
lene.skogen@lunnerskole.no
Lars Steinar Smedsrud Kontaktlærer 7B Tlf. 948 74 085
lars.smedsrud@lunnerskole.no
Ola Snellingen Faglærer 5. og 7. trinn ola.snellingen@lunnerskole.no
Jorunn Marie Stokk Assistent, skole og SFO jorunn.stokk@lunnerskole.no
Martine Margrethe Søreng Faglærer martine.soreng@lunnerskole.no
Anne T. Tinglum Assistent, skole anne.tinglum@lunnerskole.no
Karoline Smeby Vassjø Miljøterapeut karoline.vassjo@lunnerskole.no
Randi Vassjø Kontaktlærer 4B Tlf. 908 86 072
randi.vassjo@lunnerskole.no
Liv Kari Sogn Øiom Faglærer 6. trinn liv.oiom@lunnerskole.no
Inger Helen Aarsby SFO-leder
Assistent skole
Tlf. 951 79 545
inger.aarsby@lunnerskole.no

 

 

 

 

Skoledagens inndeling

Skoledagen starter kl 08.45 alle dager for alle elever.
Mandag og fredag: Skoledagen avsluttes kl 13.45 for alle elever
Tirsdag, onsdag og torsdag: Skoledagen avsluttes kl 13.45 for elever på 1.–4. trinn og kl 14.30 for elever på 5.–7. trinn

Leksehjelp for 4. trinn: 
Tirsdag og onsdag kl 13.45 til 14.30

Leksehjelp for 5. - 7. trinn:
Tirsdag og onsdag kl 14.30 til 15.30

SFO

Åpningstid for SFO:
kl 07.00– 08.45 og 13.45–16.30 alle dager

SFO er et tilbud for elever fra 1.–4. trinn.

Les mer om SFO-tilbudet i Lunner.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og foreldre ved skolene i Lunner kommune.

FAU

FAU-referater finner du her.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 

FAU-medlemmer skoleåret 2023/2024:

Lars Erik Haakenstad FAU-leder
Merete Fratzke
  1. trinn
Malin Hennie2. trinn, nestleder
Gøran Solbakken3. trinn
Linda Tokerud4. trinn
Trond Meberg Lysenstøen5. trinn, kasserer
Camilla Guse Stenshorne6. trinn
Kjersti Myhre7. trinn, sekretær
Anne Lie Kongsrudrektor


 

    
 

A-plan/Ukeplan

Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.