Lunner barneskole  ligger på området Solheim. Deler av bygningsmassen har røtter tilbake til tidlig 1900–tall, noe som gir skolen et særpreg. Skolen består av åtte paviljonger som huser elever på 1.–4. trinn. 5.–7.trinn holder til i skolebygget.

Biblioteket og SFO har egne lokaler på skolens område, og i tilknytning til SFO er det opparbeidet gode forhold for uteskole med bålplass, gapahuk, trehytte, klatre- og huskemuligheter og lavvo. Skolen ligger i utkanten av skogsområdet Skøienåsen, og har derfor tilgang på flotte skogsområder i umiddelbar nærhet. 

På skolens uteområde finnes håndballbane, fotballbane, frisbeegolf, husker, klatrestativer, bordtennis, ballbinge og sandkasse. Om vinteren opparbeides det skøytebane på håndballbanen, og fine akebakker finnes både på skoleområdet og på jordene rundt skolen. 

Verdiene åpenhet, raushet og ansvar er forankret i skolens plattform. Disse verdiene skal være tydelige i samhandling mellom elevene, mellom elever og ansatte og mellom skolen og foresatte.

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Ann-Kristin Amundrud Kontaktlærer 1C Tlf. 910 03 590
ann-kristin.amundrud@lunnerskole.no
Lone Vollheim Arevoll Kontaktlærer 2A Tlf. 948 00 902
lone.arevoll@lunnerskole.no
Henning Berg Kontaktlærer 7A og 7B, Elevrådet

Tlf. 948 19 661
henning.berg@lunnerskole.no

Jørgen Næss Berge Faglærer (permisjon)
IKT-koordinator
Tlf. 911 99 536
jorgen.berge@lunnerskole.no
Inga Brenden Kontaktlærer 7A Tlf. 948 66 835
inga.brenden@lunnerskole.no
Jeanett Bråthen Faglærer 1. og 4. trinn

Kontakt gjennom Visma Flyt Skole

jeanett.brathen@lunnerskole.no

Aasta Skogan Bøe Kontaktlærer 4B Tlf. 908 86 072
aasta.boe@lunnerskole.no
Signe Delviken Kontaktlærer 1B Tlf. 910 06 042
signe.delviken@lunnerskole.no
Rachel Fernando
Kontaktlærer 2C
rachel.fernando@lunnerskole.no
Christin Flatum     
Kontaktlærer 5B
Tlf. 948 53 840
christin.flatum@lunnerskole.no
Idun Framstad
Kontaktlærer 4C
Tlf. 476 3950
idun.framstad@lunnerskole.no
Anne Haugland Frøislie Fagleder Tlf. 906 70 861
anne.froislie@lunnerskole.no
Hilde Godli Fagarbeider/assistent og SFO hilde.godli@lunnerskole.no
Karoline Grinaker Kontaktlærer 3A Tlf. 948 29 502
karoline.grinaker@lunnerskole.no
Turid Grønli Kontaktlærer Innføringsklassen Tlf. 948 70 623
turid.groenli@lunnerskole.no
Monica Hansen Hagen Helsesøster 5. -7. trinn Tlf. 468 63 160
monica.hansen.hagen@lunner.kommune.no
Marion Bredesen Hansegaard Fagarbeider/assistent og SFO marion.hansegaard@lunnerskole.no
Joachim P. Hansen Kontaktlærer 5A Tlf. 948 45 526
joachim.hansen@lunnerskole.no
Kristi Velo Helgaker Faglærer særskilt språkopplæring

Tlf: 948 70 623 
kirsti.helgaker@lunnerskole.no

Julie Kristine Jensen Kontaktlærer 1A

Tlf. 908 12 564
julie.jensen@lunnerskole.no

Marit Synøve Johnsrud Fagarbeider/assistent og SFO marit.johnsrud@lunnerskole.no
Barbro Klingenberg Faglærer
(permisjon)
 
Anne Lie Kongsrud Rektor Tlf. 900 44 848
anne.kongsrud@lunnerskole.no
Anne Hvalstad
Linvollen 


Faglærer 6. trinn

anne.linvollen@lunnerskole.no
Liv Kristin Lyngstad Faglærer 2. trinn liv.lyngstad@lunner.kommune.no
Lene Løvbrøtte Assistent skole lene.lovbrotte@lunnerskole.no
Kari Magnussen Assistent, skole og SFO kari.magnussen@lunnerskole.no
Thea Pladsen Mathisen Assistent, skole og SFO
 
thea.mathisen1@lunnerskole.no
Marianne Olsen Myrdal Vernepleier  marianne.myrdal@lunnerskole.no
Julie Nilsen Assisterende rektor Tlf. 932 81 845
julie.nilsen@lunnerskole.no
Iselin B. Nitter Kontaktlærer 4A Tlf. 948 23 903
iselin.barclay@lunnerskole.no
Morten Nordlund
Kontaktlærer 6A
Tlf. 948 52 576
morten.nordlund@lunnerskole.no
Nina Olsen Faglærer
(permisjon)
 
Sissel Opsahl Fagarbeider/assistent  og SFO sissel.opsahl@lunnerskole.no
Gerd Roen
Kontaktlærer 3C
Tlf. 948 50 561
gerd.roen@lunnerskole.no
Grethe Irene Rønningen Fagarbeider/assistent  og SFO
 
grethe.ronningen@lunnerskole.no
Solveig Skau
Fagarbeider/assistent 
 
solveig.skau@lunnerskole.no
Ann Kristin Skjølås Faglærer/spesialpedagog
1. trinn og 6. trinn
ann-kristin.skjolas@lunnerskole.no
Lene Skogen Kontaktlærer 7B Tlf. 948 74 085
lene.skogen@lunnerskole.no
Lars Steinar Smedsrud
Kontaktlærer 6B
Tlf. 948 64 829
lars.smedsrud@lunnerskole.no
Ola Snellingen Faglærer 3. trinn ola.snellingen@lunnerskole.no
Jorunn Stokk  Fagarbeider/assistent og SFO jorunn.stokk@lunnerskole.no
Marianne Lillemoen Teigen Kontaktlærer 2B marianne.teigen@lunnerskole.no
Karoline Smeby Vassjø Miljøterapeut karoline.vassjo@lunnerskole.no
Randi Watterud Vassjø
Kontaktlærer 3B
Tlf. 948 32 519
randi.vassjo@lunnerskole.no
Liv Kari Sogn Øiom
Faglærer 5. trinn
liv.oiom@lunnerskole.no
Inger Helen Aarsby SFO-leder
Fagarbeider/assistent
Tlf. 951 79 545
inger.aarsby@lunnerskole.no

 

 

 

 

Skoledagens inndeling

Skoledagen starter kl 08.45 alle dager for alle elever.
Mandag og fredag: Skoledagen avsluttes kl 13.45 for alle elever
Tirsdag, onsdag og torsdag: Skoledagen avsluttes kl 13.45 for elever på 1.–4. trinn og kl 14.30 for elever på 5.–7. trinn

Leksehjelp for 4. trinn: 
Tirsdag og onsdag kl 13.45 til 14.30

Leksehjelp for 5. - 7. trinn:
Tirsdag og onsdag kl 14.30 til 15.30

SFO

Åpningstid for SFO:
kl 07.00– 08.45 og 13.45–16.30 alle dager

SFO er et tilbud for elever fra 1.–4. trinn.

Les mer om SFO-tilbudet i Lunner.

FAU

FAU-referater finner du her.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 


Medlemmer i FAU ved Lunner barneskole 2022–2023:

Navn Trinn
Lars Erik Haakenstad (leder), tif. 918 36 729  3.trinn
Kjersti Myhre (nestleder), tlf. 480 64 248  6.trinn
Malin Hennie         1.trinn
Åse Toril Krågsrud  2.trinn
Linda Tokerud  3.trinn
Trond Lysenstøen        4.trinn
Camilla Guse Stenshornet          5.trinn
Hans Petter Schevik             7.trinn

     
 

A-plan/Ukeplan

Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.