Råstadbakka, Nordre Oppdalen

Råstadbakka blir stengt i perioden 3. oktober til 20. oktober på grunn av asfaltering.

Les mer om vegarbeidet i Råstadbakka her.

Tomtervegen, Lunner sentrum

Arbeid med nye vann og avløpsledningenger i Tomtervegen vil pågå fram til høsten . Det vil bli stengt for gjennomkjøring på samme måte som i fjor via Hagagutua. Stengning av vegen blir i midten av juni. Det vil bli gitt informasjon før stenging.

Tomtervegen blir asfaltert i løpet av høsten.

Solheimstorget, Lunner

Arbeid med nye vann- og avløpsledninger pågår. Det vil ikke foregå arbeid i sommerferien, men det blir oppstart igjen til høsten.

Riksveg 4 - Statens vegvesen

Statens vegvesen bygger ut riksveg 4 fra Roa til Lygnabakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 4,3 milliarder kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. På nettsidene til Statens vegvesen ser du kartet som viser vedtatte og planlagte utbyggingsprosjekter på strekningen Roa-Lygnebakken på Hadeland. 

På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om vegbyggingen.

Støyende arbeid ved Roa stasjon 7. - 8. oktober

Bane NOR planlegger arbeid ved Roa stasjon helgen 7. og 8. oktober. Arbeidet vil medføre noe støy.

Det er togfri/bruddhelg denne helgen, og det er planlagt arbeid på dagtid mellom klokken 07.00 og 18.00. Arbeidet som skal gjøres er masseskifte og pakking med pakkmaskin.

De støyende arbeidene er i hovedsak kjøring med anleggsmaskiner og skinnegående maskiner og transport av masse. Arbeidet er knyttet til sårt vedlikehold, og er å anses som samfunnskritisk for driften av jernbane.

Bane NOR er ansvarlig for arbeidet, og utførende entreprenør er Rail Infrastructure. Entreprenør vil jobbe for at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, og ved behov vil naboer bli varslet. 

Kontaktpersoner:

  • Tor-Arne Røstad, prosjektleder for Rail infrastructure AS, telefon 900 47 060
  • Anna Liisa Upsal, prosjektleder for Bane NOR, telefon 908 79 919