Stasjonsvegen, Harestua:
Gravearbeid for vann og avløpsledninger. Skiltet omkjøring via Geiteramsen og Morenevegen (se omkjøring i kart)
NB! På grunn av mye fjell, vil det bli sprengning i vann- og avløpsgrøfa i Stasjonsvegen en periode framover (gjelder fra 23. februar 2023). Det blir varslet før hver sprengning.

Solheimstorget, Lunner:
Nye vann og avløpsledninger

Riksveg 4 - Statens vegvesen:
Statens vegvesen bygger ut riksveg 4 fra Roa til Lygnebakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 4,3 milliarder kroner for til sammen 26 kilometer ny veg. På nettsidene til Statens vegvesen ser du kartet som viser vedtatte og planlagte utbyggingsprosjekter på strekningen Roa-Lygnebakken på Hadeland. På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer om vegbyggingen.