Kort fortalt

  • Før du setter opp bod, uthus, drivhus, lekehytte, pergola eller lignende, må du undersøke hvilke regler som gjelder for tomten din.
  • I noen tilfeller kan du bygge uten å søke først. Kontakt kommunen hvis du er i tvil om hva du har lov til å bygge.

Sjekk hvilke planer og regler som gjelder for din eiendom

Sjekk først om det er egne regler for garasjer i reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis reguleringsplanen har slike regler, må du følge disse.

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må du søke om tillatelse for å bygge. For noen mindre byggearbeider kan du slippe søknad. Bruk veiviseren til Direktoratet for byggforvaltning for å finne ut om du kan bygge uten å sende byggesøknad til kommunen.

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er under 70 kvadratmeter, bygningen er maks én etasje høy og ingen skal bo eller sove i bygningen. Fagfolk må søke for deg, dersom bygningen er over 70 kvadratmeter eller noen skal sove eller bo der.

På nettsiden "Slik søker du" får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.

Send melding når du er ferdig, selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen og opplyse om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Årsaken til dette er at kommunens digitale kart må oppdateres.

Send e-post til post@lunner.kommune.no eller post til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa.
Du kan også levere dokumentene direkte i servicekontoret på Lunner rådhus.

I meldingen må du legge ved følgende dokumentasjon: