Dagsenter for eldre holder til i lokalene til Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua. 

Hvis du får plass ved dagsenteret, får du også tilbud om transport til og fra. Du velger selv om du har behov for det. Transporten er tilrettelagt for rullestolbrukere, og du blir kjørt fra dør til dør. 

Hvem kan få tilbudet?

  • Eldre som bor i egen bolig og har behov for sosial deltakelse.
  • Eldre som har behov for hjelp til å opprettholde fysisk og psykisk funksjon.
  • Eldre som har behov for stimulering og aktivitet for å opprettholde dagliglivets aktiviteter. 
  • Eldre som bor hjemme sammen med pårørende som har behov for avlastning.

Hva kan du forvente av oss?

  • Vi overholder taushetsplikten vår, og møter deg med respekt.
  • Vi legger til rette for et meningsfylt aktivitetstilbud.
  • Vi tilpasser aktivitetene slik at du kan delta.

Hva forventer vi av deg?

  • Du gir beskjed til dagsenteret hvis du ikke kan komme.
  • Du møter andre som bruker dagsenteret med respekt, og viser hensyn til andre.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for dagsenterplass og transport. Prisene vedtas av kommunestyret hvert år. 

Egenandel for dagsenter i 2023: 105 kroner per dag

Dersom dagsentertilbudet blir gitt som et avlastende tiltak, betaler du ingen egenandel.

I tabellen finner du gjeldende egenandel for transport. Egenandelen tar utgangspunkt i inntekten din. G = grunnbeløp. Grunnbeløpet justeres av staten hvert år. Per 1. mai 2023 er grunnbeløpet 118 620 kroner.

InntektPris
Inntekt mellom 0 og 2 G0 kroner
Inntekt mellom 2 og 4 G76 kroner pr. tur
Inntekt over 4 G151 kroner pr. tur