Kort fortalt

  • Alt arbeid med skorstein/pipe og ildsted må gjøres på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas.
  • Noen tiltak er ikke søknadspliktige, mens andre krever søknad og ansvarlig foretak.

Les om brannsikkerhet på nettsidene til Lunner-Gran brann og redning.

Må jeg søke eller ikke

Du trenger ikke å søke hvis du skal

  • innstallere, endre eller reparere av ildsted i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet eller brannceller
  • reparere skorstein/pipe, hvis reparasjonen ikke innebærer at skorsteinen endres
  • sette opp en frittliggende utepeis som plasseres minst fire meter fra nabogrense, og som ikke er til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene.

I alle andre tilfeller må du søke om byggetillatelse. 

Les mer i veilederen fra Norsk kommunalteknisk forening (pdf)