Kort fortalt

Reglene for å sette opp reklameskilt gjelder både i naturområder, boligområder og områder med butikker og kontorer.

Må jeg søke eller ikke?

Å montere et skilt eller en reklameinnretning på en flat vegg er ikke søknadspliktig så lenge

  • reklamen er uten lys
  • reklamen er mindre enn tre kvadratmeter

Du må søke hvis

  • flaten på skiltet er større enn tre kvadratmeter
  • du ønsker å motere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
  • du ønsker å sette opp lysreklame

Her får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.

Søk med hjelp fra fagfolk

For større bygg, kjøpesenter og lignende krever kommunen en samlet skiltplan for bygningen. Kontakt et firma som kan sende inn søknaden for deg og stå ansvarlig for arbeidet.