Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealplaner

Det finnes flere typer arealplaner. Kommuneplanens areadel bestemmer hvilke arealer som skal brukes til ulike typer byggeformål. Reguleringsplaner er en mer detaljert plan arealplan som viser hvordan det skal bygges ut i et bestemt område.

Noen reguleringsplaner styrer utviklingen i et større område. Da kalles det områderegulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter, og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges.

 

Aktuelt

Tegning av hus, grønn plen og trær og blomster.

Skal du bygge noe?

Direktoratet for byggkvalitet har laget en video som kan være til god hjelp når du skal levere enn byggesøknad.
Deler av gammelt tømmerhus med gjerde med blomster foran

Støtte til verneverdige bygg

Eier du en verneverdig bygning? Nå kan du søke om støtte til å bevare verneverdige bygninger og anlegg gjennom fylkeskommunens tilskuddsordning. Søkna...