Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Korona- og influensavaksinering høsten 2023

Arealplaner

Det finnes flere typer arealplaner. Kommuneplanens areadel bestemmer hvilke arealer som skal brukes til ulike typer byggeformål. Reguleringsplaner er en mer detaljert plan arealplan som viser hvordan det skal bygges ut i et bestemt område.

Noen reguleringsplaner styrer utviklingen i et større område. Da kalles det områderegulering. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter, og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges.

 

Aktuelt

Person som skriver på pc

Forslag til ny gebyrforskrift

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er ute på høring. Høringsfrist er sønda...
Arkitekttegning over boligområde Harestulia

Detaljregulering for Harestulia

Forslag til detaljregulering for Harestulia er lagt ut på høring. Høringsfrist er mandag 30. oktober.