Kort fortalt

  • Før du starter et byggearbeid (bygge, rive, endre), må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.
  • Du må undersøke om det du skal gjøre er søknadspliktig og om du kan søke selv eller må søke ved hjelp av fagfolk.
  • Før du kan sende inn søknaden til kommunen, må du varsle naboer og gjenboere.
  • Du må betale et gebyr for å få saken behandlet i kommunen.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Du kan finne informasjon om din på en åpen karttjeneste som leveres av arealplaner.no. Der finner du ut hva du har anledning til å bygge. Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. For å være sikker på at du ikke bygger for stort, anbefaler vi denne veilederen.

Dersom du planlegger å gjøre noe som ikke er i tråd med reguleringsbestemmelsene, må du søke om dispensasjon. Selv om du skal bygge/endre noe som ikke er søknadspliktig, må du likevel undersøke om det du skal gjøre er i samsvar med gjeldende planer. Kontakt kommunen dersom du er usikker.

 

Elektronisk byggesøknad og søknadsskjemaer

Nye digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å lever komplette søknader, som igjen gir raskere behandling. Du finner lenke til dette under "skjemaer" nederst på denne nettsiden: "Byggesak - søknadsskjemaer og digitale løsninger".

Her finner du også en oversikt over andre skjemaer som kan være aktuelle i en byggesak.
 

Må jeg søke, og kan jeg søke selv?

Det er ikke alle byggeprosjekter/endringer du trenger å søke byggetillatelse om. På siden Hva skal du bygge,rive, endre? har vi beskrevet flere ulike prosjekter. Her kan du finne ut om det du skal gjøre er noe du må søke om eller ikke - og om du kan søke selv eller må ha hjelp fra fagfolk. 

Finner du ikke det du leter etter? Da anbefaler vi oversikten på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet: Dette kan du bygge uten å søke.

Du må varsle naboer og gjenboere

Før du sender inn byggesøknad, må du varsle naboer og gjenboere. En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med hvis det ikke hadde vært for eksempel en vei, bekk eller park mellom eiendommene.

Søknaden må sendes kommunen innen ett år etter at naboene har fått varsel. Hvis du ikke rekker denne fristen, må du varsle naboene på nytt. Om du gjør endringer i søknaden etter du har varslet naboene, må du som regel varsle dem på nytt og vise endringene.

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du en forklaring på hvordan du går fram når du nabovarsler. Nabovarsel for privatpersoner (pdf)

Du kan også bestille naboliste/nabovarsel fra e-torget eller infoland.no

Behandlingstid og betaling

Hvis søknaden er fullstendig og ikke i strid med regler og planer, skal kommunen gi tillatelse innen bestemte frister:

  • Innen 12 uker - hvis ikke søknaden om tillatelse medfører dispensjon fra vilkårene

  • Innen tre uker - hvis søknaden ikke medfører dispensjons fra vilkårene og det i tillegg ikke er merknader fra naboer/gjenboer og uttalelser fra myndighet ikke er nødvendig

Kommunen kan forlenge fristene hvis saken er særlig kompliser, krever politisk avklaring eller tillatelse/samtykke fra andre myndigheter. Hvis fristen forlenges, skal søker få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikke blir holdt. 

Du får tilsendt faktura på byggesaksgebyret etter at vedtaket er gjort. Oversikt over priser og gebyrer finner du nederst på denne siden.

Velg seriøs arbeidskraft

Hvis du skal bygge selv, må du forsikre deg om at de håndverkerne du engasjerer er seriøse. På Forbrukerrådets nettsider finner du nyttige råd.

Hva gjør du når du er ferdig?

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv, skal du sende inn søknad om ferdigattest.(pdf). For mindre tiltak trenger du normalt ikke fylle ut alle punktene i skjemaet. 

For noen byggeprosjekter må du levere en sluttrapport til kommunen - selv om det du gjør ikke er søknadspliktig. Les mer om dette på siden Hva skal du bygge, rive, endre? Der står det beskrevet hvilke tiltak som krever at du sender inn sluttrapport.