Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Korona- og influensavaksinering høsten 2023

Natur, miljø og klima

"Grønne Lunner - på lag med naturen" er ett av hovedområdene i Lunner kommunes samfunnsplan, som er laget med bakgrunn i FNs bærekraftmål. Lunner kommune skal 

  • være en bærekraftig kommune med miljøbevisste innbyggere som har kunnskap og mulighet til å ta miljøvennlige valg
  • ha reduserte klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål
  • ta vare på de særpregene som kjennetegner Lunner, med kulturminner, kulturlandskap og nærhet til naturen
  • sikre forsvarlig bruk av naturen
Skogsområde. Utmark crop.png

Aktuelt