Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling, oppmåling og seksjonering

Når en ny eiendom blir til, eller en eiendom (matrikkelenhet) blir endret, skal kommunen gjøre nødvendig oppmåling og matrikkelføring. Kommunen sender melding til tinglysing der dette er nødvendig. Til slutt får hjemmelshaverne tilsendt nytt matrikkelbrev, eller tilsvarende dokumentasjon for endringene som er gjort, for sin eiendom.

De fleste tjenestene etter matrikkelloven er gebyrbelagt.

Aktuelt

Deler av gammelt tømmerhus med gjerde med blomster foran

Støtte til verneverdige bygg

Eier du en verneverdig bygning? Nå kan du søke om støtte til å bevare verneverdige bygninger og anlegg gjennom fylkeskommunens tilskuddsordning. Søkna...
Nærbilde av kalkulator, penn og regneark.

Forslag til endring av forskrift om gebyrer

Forslag til endring av forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkelloven er ute på høring. Høringsfrist er m...