Kort fortalt

  • Et påbygg er en utvidelse av bygningen oppover, for eksempel en ekstra etasje, en ark og lignende.
  • Sjekk om du har lov til å bygge mer på tomten.
  • Alle påbygg krever byggetillatelse.
  • Arbeidet skal utføres av en fagkyndig.

Sjekk planer og bestemmelser

Dersom eiendommen er en del av SEFRAK-registreringen (merket med blå trekant på kommunalt kart) eller er regulert til vern eller bevaring, kan det stilles det strenge krav til påbygg.

Sjekk hvilke regler som gjelder for eiendommen din
 

Søk med hjelp fra fagfolk

Du må søke om byggetillatelse med hjelp fra fagfolk når du skal

  • bygge eller rive et påbygg
  • bygge under en eksisterende bygning

På nettsiden "Slik søker du" får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.