Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og for selvbetjeningsservering. Dersom stedet holder servise og /eller bestikk i sammenheng med serveringen, er det normalt et sikkert kriterium på at stedet kan regnes som et serveringssted. Om det finnes sitteplasser eller bord, er derimot ikke regnet for å være et avgjørende kriterium.
 
Puber, kafeer, restauranter og gatekjøkken blir alltid betraktet som bevillingspliktige. Det samme gjelder for eksempel potetvogner, kiosker og bensinstasjoner som selger mat som varme pølser m.m. Andre virksomheter som fremstår som et gatekjøkken, for eksempel en kebabvirksomhet, er også bevillingspliktig og skal ha gyldig serveringsbevilling.

Hvor lang er behandlingstiden?

For faste bevillinger er behandlingstiden beregnet til inntil 3 måneder, men normalt går behandlingen raskere. Vi gir skriftlig svar om vedtaket.

Hvilke krav stilles til bevillingen?

 • Bevillingen må være knyttet til en konkret adresse.
 • Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i lokalet.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven.
 • Daglig leder skal ha det reelle ansvaret for driften og være myndig.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Driftskonseptet skal beskrives i søknaden eller vedlegg.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.
 • Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Lunner kommunes behandling av søknader om serveringsbevilling styres av lovverket.

Vedlegg som må følge søknaden

 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Arbeidsavtale (daglig leder) dersom han ikke er en del av eierskapet

I tillegg kan kommunen kreve fremlagt:

 • leiekontrakt
 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett
 • likviditetsbudsjett