Se video fra Direktoratet for byggkvalitet: Skal du bygge noe? Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad!

Alle arealer i kommunen er omfattet av en arealplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Før du bygger, må du sjekke hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din.

I denne åpne karttjenesten, som leveres av arealplaner.no, finner du ut hva du har anledning til å bygge på. Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. For å være sikker på at du ikke bygger for stort, anbefaler vi denne veilederen.

Dersom du planlegger å gjøre noe som ikke er i tråd med reguleringsbestemmelsene, må du søke om dispensasjon. 

Selv om du skal bygge/endre noe som ikke er søknadspliktig, må du likevel undersøke om det du skal gjøre er i samsvar med gjeldende planer. Kontakt kommunen dersom du er usikker.