Jakt og fiske

I Lunner er det fiskevann i ulike størrelser og med varierende fiske- og insektliv. På nettsidene til Lunner Almenning finner du kart over de ulike fiskevannene og informasjon om fiskekort. 

Jakt er tillatt i allmenningen dersom man har bruksrett, i henhold til allmenningsloven. Du kan lese mer om dette og om kjøp av jaktkort på nettsidene til Lunner almenning.

Relaterte nettsider:

Badeplasser

Lunner kommune har tre offentlige badeplasser:

Badevannskvaliteten sjekkes regelmessig gjennom sommeren. Miljørettet helsevern IKS tar ut badevannsprøver i perioden juni til august, og publiserer resultatene på nettsidene sine. Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i Lunner kommune er bra.

Skiløyper

Som regel er den snø nok til at det kan kjøres opp milevis med skiløyper innenfor Lunner kommunes grenser. Frivillige lag og foreninger gjør en imponerende innsats for å legge til rette for gode forhold for skigåere. Populære utfartssteder vinterstid er for eksempel Mylla, Svea, Svartbekken, Harestua, Brovoll, Bislingen, Skjerva og Koperud.

Når det er is på Harestuvannet, legges det til rette for turløype og skøytebane på isen.

Relaterte lenker:

Turområder

I Lunner er det flotte turmuligheter både for de som vil gå langt og fordi som vil ta en liten rusletur. Ildsjeler, interesseforeninger og velforeninger legger til rette for turgåere ved å rydde og merke stier og veger.

På Lunner kommunes Instagram-side legger vi regelmessig ut videoer med tips til korte og lange turer i kommunen.

Relaterte lenker: 

Allemannsretten

Allemannsretten gjelder i utmark. Utmark er definert som udyrket mark og omfatter det meste av ann, strand, myr, skog og fjell i Norge. I utmark kan du 

  • ferdes fritt til fots og på ski, raste og overnatte
  • ri eller sykle på stier og veger
  • bade, padle, ro og bruke seilbåt
  • plukke bær, sopp og blomster
  • fiske fritt etter saltvannsfisk

Innmark er åker, eng, kulturbeite, hage og i tillegg yngre plantefelt, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark, som åker og eng, kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet fra 15. oktober til 30. april. Vær oppmerksom på at innmark ikke alltid er inngjerdet.

Du skal alltid, enten du ferdes i innmark eller utmark, lukke grinder etter deg og vise hensyn til dyr som er på beite.

Båndtvang og bålforbud

Båndtvang

I Lunner kommune er det båndtvang fra og med 1. april til og med 24. september.

Båndtvang betyr at hundens skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt (inkludert viltets egg, reir og bo). 

Ifølge nasjonale regler er det båndtvang i perioden fra 1. april til og med 20. august. Kommunene har anledning til å lage egne forskrifter, slik det er gjort i Lunner. Årsaken til at det er innført egen forskrift med utvidet båndtvang er hensynet til beitedyr i utmark.

Bålforbud

Det er bålforbud i Norge fra og med 15. april. 

I perioden det er bålforbud, har du mulighet til å tenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann. Les mer om bålbrenning og bålforbud.