Elevene ved Harestua skole er bosatt i området fra Stryken til Rundelen. I tillegg har de fleste ungdommene på Grua ungdomsskoletilbudet sitt ved Harestua skole. 

Skolen ligger sentralt plassert på Harestua, og har et unikt uteområde. Vi har en aktivitetspark på skolens område. Her er det fotballbane, friidrettsanlegg ogmuligheter for å spille tennis og basket. Det er også en skøytebane rett i nærheten.

Skiløypene som knytter Nordmarka og Øståsen sammen går over skoleområdet, og på gode vintre, noe vi ofte har, er dette et eldorado. Alle elevene har kroppsøvingstimene sine i Harestua Arena, som ligger i gangavstand fra skolen. Mye av nærmiljøet brukes til uteskole.

Harestua er en PALS-skole, der PALS står for positiv atferd og støttende læringsmiljø. Vi berømmer elevatferd som skaper trygget, respekt og ansvar. Det å legge vekt på det positive gir overskudd og gode relasjoner. Vi som jobber ved skolen skal, ved å være støttende og se det som er bra, skape et læringsmiljø som er godt for alle.

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Malaak Al-Mashour Fagarbeider/assistent malaak.almashour@lunnerskole.no
Irina Amundsen Faglærer irina.amundsen@lunnerskole.no
Espen Aslaksen Faglærer espen.aslaksen@lunnerskole.no
Bjørn Berge Faglærer bjorn.berge@lunnerskole.no
Nina Berge Faglærer
Kontaktlærer 10. trinn
nina.berge@lunnerskole.no
Hege Berven Fagarbeider/assistent hege.berven@lunnerskole.no
Lise Anderberg Book Faglærer lise.book@lunnerskole.no
Silje Anderberg Book Faglærer silje.book@lunnerskole.no
Henning Brenna Faglærer
Kontaktlærer 10. trinn
henning.brenna@lunnerskole.no
Sarah Comfort Faglærer sarah.comfort@lunnerskole.no
Astrid Engevold Fagarbeider/assistent astrid,engevold@lunnerskole.no
Sigmund Evje Faglærer sigmund.evje@lunnerskole.no
Ranveig Finnerud Fagarbeider/assistent (permisjon) ranveig.finnerud@lunnerskole.no
Hilde Frankum Faglærer
Kontaktlærer 10. trinn
hilde.frankum@lunnerskole.no
Martin Fægri Faglærer
Kontaktlærer 1. trinn
martin.fegri@lunnerskole.no
Sonja Irene Gossler Fagarbeider/assistent sonja.gossler@lunnerskole.no
Beate Jonassen Grua Faglærer
Kontaktlærer 3. trinn
beate.grua@lunnerskole.no
Victoria Gaarder Undervisningsinspektør Tlf. 951 09 798
victoria.gaarder@lunnerskole.no
Jorid Hansen Assisterende rektor Tlf. 986 70 457
jorid.hansen@lunnerskole.no
Mona Hegli Faglærer mona.hegli@lunnerskole.no
Jonas Heitmann Fagarbeider/assistent jonas.heitmann@lunnerskole.no
Lise Bjertnæs Holt Faglærer
Kontaktlærer 7. trinn
lise.holt@lunnerskole.no
Solveig Solbakken Holter Faglærer
Kontaktlærer 2. trinn
solveig.holter@lunnerskole.no
Hanne Håkonsløkken Faglærer
Kontaktlærer 5. trinn
hanne.hakonslokken@lunnerskole.no
Johanne Iversen Faglærer
Kontaktlærer 4. trinn
johanne.iversen@lunnerskole.no
Kenneth Jensen SFO-leder Tlf. 473 05 050
kenneth.jensen@lunnerskolen.no
Roger Johnsen Faglærer
Kontaktlærer 9. trinn
roger.johnsen@lunnerskole.no
Toril Johnsrud Faglærer
Rådgiver
Tlf. 993 97 586
toril.johnsrud@lunnerskole.no
An-Nie Ko Fagarbeider/assistent annie.ko@lunnerskole.no
Frode Krüger Faglærer
Kontaktlærer 5. trinn
frode.kruger@lunnerskole.no
Andreas Mamen Faglærer
Kontaktlærer 6. trinn
andreas.mamen@lunnerskole.no
Oscar E. Mendoza Faglærer oscar.mendoza@lunnerskole.no
Mariann Stokk Midtlie Fagarbeider/assistent mariann.midtlie@lunnerskole.no
Synøve Moen Assistent synove.moen@lunnerskole.no
Inger Molden Faglærer inger.molden@lunnerskole.no
Jan Ove Mælum Assistent jan.melum@lunnerskole.no
Erik Nordgård Faglærer erik.nordgard@lunnerskole.no
Linda Marie Nordset Faglærer
Kontaktlærer ungdomsskolen
linda.nordseth@lunnerskole.no
Camilla Næss Faglærer
Kontaktlærer 2. trinn
camilla.naess@lunnerskole.no
Andreas Fløyen Olsen Fagarbeider/assistent
 
andreas.olsen@lunnerskole.no
Håvard Tuhus Olsen Faglærer havard.olsen@lunnerskole.no
Kine Ulla Orheim Faglærer
Kontaktlærer 8. trinn
kine.orheim@lunnerskole.no
Johanne Ruud Faglærer
Kontaktlærer 1. trinn
johanne.ruud@lunnerskole.no
Arild Sandvik Rektor Tlf. 415 70 184
arild.sandvik@lunnerskole.no
Liv Marit Sangnæs Faglærer
Kontaktlærer 4. trinn
liv.sangnes@lunnerskole.no
Linn Jeanette Sollie Fagarbeider/assistent linn.sollie@lunnerskole.no
Ulrikke Sundvold Faglærer
Kontaktlærer 8. trinn
ulrikke.sundvold@lunnerskole.no
Rune Wolden Skattum Faglærer
Kontaktlærer 9. trinn
rune.skattum@lunnerskole.no
Ida Gundal Skjennum Faglærer ida.skjennum@lunnerskole.no
Rita Nordgården Skoglund Faglærer rita.skoglund@lunnerskole.no
Mai-Grete Sørheim Fagarbeider/assistent  mai.sorheim@lunnerskole.no
Hege Tømmerstigen Faglærer (permisjon) hege.tommerstigen@lunnerskole.no
Randi Lien Vestheim Faglærer
Kontaktlærer 6. trinn
randi.vestheim@lunnerskole.no
Ole Gustav Vik Fagarbeider/assistent ole.vik@lunnerskole.no
Glenn Vollsæter Faglærer
Kontaktlærer 7. trinn
glenn.vollseter@lunnerskole.no
Berit I. Hilden Walhovd Faglærer
Kontaktlærer 3. trinn
berit.walhovd@lunnerskole.no
Gina Wien Sakbehandler Tlf. 906 81 711
gina.wien@lunnerskole.no

 

A-plan/Ukeplan

Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.

SFO

SFO er et tilbud for elever fra 1. til 4. trinn.

Les mer om SFO-tilbudet i Lunner

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 


Medlemmer i FAU ved Harestua skole 2022–2023:

Navn Trinn
Kristoffer Arnø (leder) 4. trinn
Jon Reidar Furulund (nestleder) 5. trinn
Siri Bøhren 1.trinn
Ina D. Lorentzen 2.trinn
Vidar Bjørkli 3.trinn
Alexander Brustad 6.trinn
Hege Krüger 7.trinn
Caroline Skaarud 8.trinn
Kjersti Klevengen 9.trinn
Stig Terje Fallingen 10.trinn