Elevene ved Harestua skole er bosatt i området fra Stryken til Rundelen. I tillegg har de fleste ungdommene på Grua ungdomsskoletilbudet sitt ved Harestua skole. 

Skolen ligger sentralt plassert på Harestua, og har et unikt uteområde. Vi har en aktivitetspark på skolens område. Her er det fotballbane, friidrettsanlegg ogmuligheter for å spille tennis og basket. Det er også en skøytebane rett i nærheten.

Skiløypene som knytter Nordmarka og Øståsen sammen går over skoleområdet, og på gode vintre, noe vi ofte har, er dette et eldorado. Alle elevene har kroppsøvingstimene sine i Harestua Arena, som ligger i gangavstand fra skolen. Mye av nærmiljøet brukes til uteskole.

Harestua er en PALS-skole, der PALS står for positiv atferd og støttende læringsmiljø. Vi berømmer elevatferd som skaper trygget, respekt og ansvar. Det å legge vekt på det positive gir overskudd og gode relasjoner. Vi som jobber ved skolen skal, ved å være støttende og se det som er bra, skape et læringsmiljø som er godt for alle.

 

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Malaak Al-Mashour Fagarbeider/assistent malaak.almashour@lunnerskole.no
Irina Amundsen Faglærer irina.amundsen@lunnerskole.no
Espen Aslaksen Faglærer espen.aslaksen@lunnerskole.no
Bjørn Berge Faglærer bjorn.berge@lunnerskole.no
Nina Berge Faglærer
Kontaktlærer 9. trinn
nina.berge@lunnerskole.no
Hege Berven Fagarbeider/assistent hege.berven@lunnerskole.no
Lise Anderberg Book Faglærer
(permisjon)
lise.book@lunnerskole.no
Silje Anderberg Book Faglærer silje.book@lunnerskole.no
Kine Elisabeth Brandrud Faglærer
Kontaktlærer 3. trinn
kine.brandrud@lunnerskole.no
Henning Brenna Faglærer
Kontaktlærer 9. trinn
henning.brenna@lunnerskole.no
Sarah Comfort Faglærer sarah.comfort@lunnerskole.no
Tone Dreier Fagarbeider/assistent
(permisjon)
tone.dreier@lunnerskole.no
Astrid Engevold Fagarbeider/assistent astrid,engevold@lunnerskole.no
Sigmund Evje Faglærer sigmund.evje@lunnerskole.no
Ranveig Finnerud Fagarbeider/assistent ranveig.finnerud@lunnerskole.no
Lena Fossheim Fagarbeider/assistent lena.fossheim@lunnerskole.no
Hilde Frankum Faglærer
Kontaktlærer 9. trinn
hilde.frankum@lunnerskole.no
Karin Fristad Faglærer karin.fristad@lunnerskole.no
Kari Mette Glømmi Undervisningsinspektør
ungdomsskolen
Tlf. 982 36 990
kari.mette.glommi@lunnerskole.no
Sonja Irene Gossler Fagarbeider/assistent sonja.gossler@lunnerskole.no
Beate Jonassen Grua Faglærer
Kontaktlærer 2. trinn
beate.grua@lunnerskole.no
Victoria Gaarder Faglærer
Kontaktlærer 3. trinn
victoria.gaarder@lunnerskole.no
Nina Hansen Fagarbeider/assistent nina.hansen@lunnerskole.no
Lise Bjertnæs Holt Faglærer
Kontaktlærer 6. trinn
lise.holt@lunnerskole.no
Solveig Solbakken Holter Faglærer
Kontaktlærer 1. trinn
solveig.holter@lunnerskole.no
Marianne Haakenstad Faglærer
Kontaktlærer 4. trinn
marianne.haakenstad@lunnerskole.no
Hanne Håkonsløkken Faglærer
Kontaktlærer 7. trinn
hanne.hakonslokken@lunnerskole.no
Johanne Iversen Faglærer
Kontaktlærer 7. trinn
johanne.iversen@lunnerskole.no
Kenneth Jensen SFO-leder Tlf. 473 05 050
kenneth.jensen@lunnerskolen.no
Develyn Johansen Fagarbeider/assistent  
Roger Johnsen Faglærer
Kontaktlærer 8. trinn
roger.johnsen@lunnerskole.no
Toril Johnsrud Faglærer
Rådgiver
Tlf. 993 97 586
toril.johnsrud@lunnerskole.no
Hanne Johnsen Kjørven Fagarbeider/assistent hanne.kjorven@lunnerskole.no
Line Gjærstad Kløvstad Fagarbeider/assistent line.klovstad@lunnerskole.no
An-Nie Ko Fagarbeider/assistent annie.ko@lunnerskole.no
Frode Krüger Faglærer
Kontaktlærer 4. trinn
frode.kruger@lunnerskole.no
Trude Solbakken Lysenstøen Faglærer
(permisjon)
trude.lysenstoen@lunnerskole.no
Andreas Mamen Faglærer
Kontaktlærer 5. trinn
andreas.mamen@lunnerskole.no
Fredrik Melbye Faglærer fredrik.melbye@lunnerskole.no
Oscar E. Mendoza Faglærer oscar.mendoza@lunnerskole.no
Mariann Stokk Midtlie Fagarbeider/assistent mariann.midtlie@lunnerskole.no
Synøve Moen Assistent synove.moen@lunnerskole.no
Inger Molden Faglærer inger.molden@lunnerskole.no
Jan Ove Mælum Assistent jan.melum@lunnerskole.no
Erik Nordgård Faglærer
Kontaktlærer 10. trinn
erik.nordgard@lunnerskole.no
Linda Marie Nordset Faglærer
(permisjon)
linda.nordseth@lunnerskole.no
Camilla Næss Faglærer
Kontaktlærer 1. trinn
camilla.naess@lunnerskole.no
Andreas Fløyen Olsen Assistent
 
andreas.olsen@lunnerskole.no
Håvard Tuhus Olsen Faglærer havard.olsen@lunnerskole.no
Kine Ulla Orheim Faglærer
Kontaktlærer 10. trinn
kine.orheim@lunnerskole.no
Johanne Ruud Faglærer
Kontaktlærer 3. trinn
johanne.ruud@lunnerskole.no
Arild Sandvik Rektor Tlf. 415 70 184
arild.sandvik@lunnerskole.no
Liv Marit Sangnæs Faglærer liv.sangnes@lunnerskole.no
Linn Jeanette Sollie Fagarbeider/assistent linn.sollie@lunnerskole.no
Ulrikke Sundvold Faglærer
Kontaktlærer 10. trinn
ulrikke.sundvold@lunnerskole.no
Rune Wolden Skattum Faglærer
Kontaktlærer 8. trinn
rune.skattum@lunnerskole.no
Ida Gundal Skjennum Faglærer ida.skjennum@lunnerskole.no
Rita Nordgården Skoglund Faglærer rita.skoglund@lunnerskole.no
Mai-Grete Sørheim Assistent  mai.sorheim@lunnerskole.no
Hege Tømmerstigen Faglærer hege.tommerstigen@lunnerskole.no
Monika Tandstad Vannebo Faglærer
Kontaktlærer 8. trinn
monika.vannebo@lunnerskole.no
Randi Lien Vestheim Faglærer
Kontaktlærer 5. trinn
randi.vestheim@lunnerskole.no
Glenn Vollsæter Faglærer
Kontaktlærer 6. trinn
glenn.vollseter@lunnerskole.no
Berit I. Hilden Walhovd Faglærer
Kontaktlærer 2. trinn
berit.walhovd@lunnerskole.no
Gina Wien Sakbehandler Tlf. 906 81 711
gina.wien@lunnerskole.no

 

SFO

SFO er et tilbud for elever fra 1. til 4. trinn.

Les mer om SFO-tilbudet i Lunner

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 


Medlemmer i FAU ved Harestua skole 2022–2023:

Navn Trinn
Kristoffer Arnø (leder) 4. trinn
Jon Reidar Furulund (nestleder) 5. trinn
Siri Bøhren 1.trinn
Ina D. Lorentzen 2.trinn
Vidar Bjørkli 3.trinn
Alexander Brustad 6.trinn
Hege Krüger 7.trinn
Caroline Skaarud 8.trinn
Kjersti Klevengen 9.trinn
Stig Terje Fallingen 10.trinn

A-plan/Ukeplan

Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.

Eksamen 2023

Alle avgangselever i grunnskolen (elever på 10. trinn) blir trukket ut til en skriftlig og en muntlig eller muntlig praktisk eksamen. 

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen er en sentralt gitt eksamen. Dette betyr at den gjennomføres på samme tidspunkt, og med de samme eksamensoppgavene, for alle avgangselever i hele landet. De tre skriftlige eksamensfagene er norsk, matematikk og engelsk. Alle eksamener er digitale. For eksamen i matematikk er det også en del som gjennomføres på papir uten hjelpemidler. 

Elever som trekkes opp til eksamen i orsk og engelsk har en obligatorisk forberedelsesdag som organiseres av den enkelte skolen. I norsk gjennomføres eksamen over to dager, der første dag er eksamen i hovedmål og andre dag er eksamen i sidemål. Elever som har fritak fra vurdering i norsk sidemål gjennomfører bare den første dagen.

Ved skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt unntatt internett og kommunikasjon med andre. Det vil si at elevene har tilgang til tidligere arbeid og digitale læremidler som er innkjøpt av kommunen. I tillegg skal elvene ha tilgang til et utvalg nettbaserte ressurser som skoleeier i samarbeid med skolene velger ut.

Skriftlig eksamen har en tidsramme på fem timer. Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen må sende søknad til rektor i god tid før eksamen.

Datoer for skriftlig eksamen våren 2023

Fredag 12. mai: 
Kl. 09.00 – informasjon om hvilket fag eleven skal ha skriftlig eksamen i.

Mandag 22. mai:
Eksamen i matematikk
Obligatorisk forberedelsesdag til eksamen i engelsk

Tirsdag 23. mai:
Eksamen i engelsk
Obligatorisk forberedelsesdag til eksamen i norsk hovedmål og sidemål

Onsdag 24. mai:
Eksamen i norsk hovedmål

Torsdag 25. mai:
Eksamen i norsk sidemål

Muntlig og muntlig praktisk eksamen

Muntlig og muntlig praktisk eksamen er en lokalt gitt eksamen som betyr at ansvar for gjennomføring er delegert til kommunen. 

  • Fag med muntlig eksamensform er norsk, engelsk, samfunnskunnskap, KRLE, fremmedspråk og norsk fordypning.
  • Fag med muntlig praktisk eksamensform er matematikk, naturfag, arbeidslivsfag og matematikk fordypning.

Muntlig eksamen har en tidsramme på 30 minutter, og muntlig praktisk eksamen har en tidsramme på 45 minutter.

48 timer før eksamen får elevene vite hvilket fag de er trukket opp i. 

Klagefrist

19. juni er det sensur for de skriftlilge sentralgitte eksamenene. Frist for å klage på eksamenskarakteren er senest 1. juli. Klagen sendes inn via PAS.

Les mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets nettsider.