Kort fortalt

  • En hybel er en del av boligen.
  • En leilighet er en selvstendig enhet med egen inngang.
  • Hvis du skal dele opp en leilighet i flere, må du engasjere fagfolk.
  • Både hybel og leilighet kan leies ut dersom arealene er godkjent etter plan- og bygningsloven.

Hybel

En hybel er en del av en bolig der alle beboerne deler for eksempel kjøkken og bad. Hybel er ikke definert i plan- og bygningsloven.

Dersom du ønsker å bruke en del av din bolig som hybel, må alle oppholdsrommene i boligen være godkjent som rom for varig opphold. Hvis de ikke er godkjent, kan du søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

På nettsiden "Slik søker du" er det nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.

Leilighet

En leilighet er en selvstendig boenhet med egen inngang. Den er fysisk atskilt fra øvrige boenheter i samme bygning. Dersom du ønsker å dele en leilighet i to eller flere leiligheter, må du søke hjelp fra fagfolk.

Leiligheten må

  • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
  • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak
  • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
  • ha egen separat inngang
  • tilfredsstille alle øvrige krav i lovverket til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon, parkering, uteareal med mer

Sjekk hvilke planer og regler som gjelder

Reguleringsplanen kan ha bestemmelser som begrenser antall leiligheter.