Parkerlingstillatelsen gir deg lov til å parkere på parkeringsplass reservert for forflytningshemmede. Tillatelsen er gyldig i hele Norge. Du kan søke om parkeringstillatelse som fører eller passasjer.

For å søke må du

  • ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde
  • kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er en lovpålagt tjeneste.