Ledsagerbeviset gir den som følger deg fri adgang til offentlige kultur-  og fritidsarrangementer. Det gir også ledsageren gratis transport med offentlig transportmiddel.

Du må søke om ledsagerbevis i den kommunen du bor, men ledsagerbeviset kan brukes i hele landet. 

Ledsagerbeviset varer i inntil fire år.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

  • Du kan søke om ledsagerbevis hvis du har en sykdom eller nedsatt funksjonsevne som gjør at du trenger hjelp for å kunne delta på arrangementer.
  • Du må ha folkeregistrert adresse i Lunner kommune.
  • Hovedregelen er at den som trenger ledsagerbevis må være over åtte år.

Hva koster det?

Du betaler ikke egenandel for denne tjenesten.

Slik søker du

Her kan du lese om hvordan du søker helsetjenester og om saksbehandling, tildeling, vedtak og klagerett.

I søknaden må du ha med oppdaterte og relevante helseopplysninger, og du må legge ved et bilde (passfoto) av deg.