Hvis du har en fysisk eller psykisk funksjonhemming som gjør at du har behov for ledsager, kan du søke om ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset gir den som følger deg fri adgang til offentlige kultur-  og fritidsarrangementer. Det gir også ledsageren gratis transport med offentlig transportmiddel. Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lunner kommune arbeider nå med å revidere beskrivelsen av tjenestene og tildelingskriteriene innenfor helse og mestring. Denne nettsiden blir oppdatert så snart dette er vedtatt.