Søknadsfrist for ordinær SFO fra høsten 2023 er 1. april. Søknadsskjema finner du under "Skjema" på denne siden.

I Lunner kommune er det SFO-tilbud ved alle grunnskolene. SFO følger i utgangspunktet skoleåret. I Lunner er det i tillegg tilbud om ferie-SFO i juni, august og i høstferien og vinterferien. Alle elever fra 1.–4. trinn i Lunner kan søke om plass på ferie- SFO. 

SFO skal være noe annet enn skole. På SFO legger vi til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.

Forskrift om vedtekter for SFO i Lunner kommune.

Fra høsten 2021 arbeider SFO etter en ny nasjonal rammeplan. Planen inneholder regelverk og verdigrunnlag for SFO, og den beskriver innhold og arbeidsmåter i SFO. Planen åpner for lokale variasjoner og satsinger.