Psykisk helse- og rusoppfølging skal gi støtte og hjelp til personer med psykiske lidelser/problemer og/eller rusproblemer. Tjenesten samarbeider blant annet med

  • NAV
  • Sykehuset Innlandet, inkludert Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
  • Fontenehuset Hadeland
  • Hadeland IPS
  • legetjenesten

Vil du vite mer om spesialisthelsetjenesten, behandlingstilbudet og ulike psykiske lidelser, kan du finne informasjon på nettsidene til Sykehuset Innlandet.

Ved akutt behov: Ring legevakt 116 117 eller 113.

Det finnes mange nasjonale hjelpetelefoner og nettsider hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med.

 

Tjenester innenfor psykisk helse og rus

Psykisk helsehjelp gis til personer over 16 år som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer. Målet er å bidra til at mennesker med psykiske lidelser og / eller rusproblemer får fremmet selvstendighet, tilhørighet og styrket evnen til å mestre eget liv.  

Hva slags hjelp kan du få?

Lunner kommune tilbyr i hovedsak oppfølging i grupper. I tillegg vil noen kunne få individuelle samtaler og oppfølging.
Gruppene vi tilbyr er:

Psykisk helse og hverdagsliv:

Dette er en lukket samtalegruppe som møtes åtte ganger. Her snakkes det om temaer som dagligliv, depresjon, angst, stressmestring og egenomsorg. Gjennom å bli kjent med teorier og dele erfaringer med de andre i gruppen, vil du kunne få nyttige verktøy og strategier som gjør at du bedre kan mestre hverdagen og de psykiske plagene du har. To gruppeledere leder gruppen. 

Lavterskel aktivitetstilbud

Dette er en tilbud på aktivitetssenteret Tunet. Her kan personer med psykiske utfordringer eller rusproblemer møtes til aktiviteter og sosialt samvær. Tunet er åpent for aktivitetstilbud på mandager kl 09.30 - 13.00 og torsdager kl 11.00 - 15.00.

Hvordan kan du få hjelp?

Les mer om tildeling av tjenester og hvordan du søker her: Hvordan søke om helsetjenester?

 

Forebyggende arbeid for barn og unge – SLT-koordinator

Kommunene Lunner og Gran har felles SLT-koordinator. SLT står samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-koordinator for Lunner og Gran er Jane Rogstad Slette, tlf. 476 63 522

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. SLT-modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Næringsliv og frivillige organisasjoner er også med i dette nettverket. ​Du finner mer informasjon om SLT på nettsidene til Gran kommune.

Skolene i Lunner har laget en egen plan for rusforebyggende arbeid:

Andre tilbud

Fontenehuset Hadeland

Fontenehuset finner du i Gran sentrum, og huset er et tilbud for innbyggere i Lunner og Gran kommuner. Tilbudet skal bidra til bedre psykisk helse i et trygt og sosialt arbeidsfellesskap. Fontenehuset er åpent for alle som opplever at livet "butter" litt. Du trenger ikke ha noen diagnose eller henvisning fra lege for å komme hit.

Les om hva fontenehuset tilbyr på hjemmesidene til Fontenehuset Hadeland.

Selvhjelpsgrupper

Lunner frivilligsentral organiserer flere selvhjelpgrupper. I en selvhjelpsgruppe møter du andre som også ønsker å gjøre noe med sine utfordringer. I en selvhjelpsgruppe er det ingen leder og ingen profesjonelle hjelpere. Alle er deltakere, og alle har ansvar.  Ta kontakt med Lunner frivilligsentral, så finner vi en gruppe til deg.

Angstringen Hadeland

Angstringen Hadeland er en frivillig organisasjon som møtes på Lunner frivilligsentral på onsdager kl 18.00 - 20.00.