På biblioteket finner du et stort utvalg av bøker, filmer, tidsskrifter og spill. Biblioteket har lesekrok, eget spillrom for barn og unge og et møterom som også kan brukes av lag for foreninger i Lunner. Lunner bibliotek flyttet inn i nye lokaler på Frøystad i Lunner 2022. 

Åpningstider sommeren 2024

I ukene 26 til og med 33 (skoleferien) har biblioteket følgende åpningstider:
* Mandager klokken 11.00–15.00
* Torsdager klokken 14.00–19.00

Med ordningen Meråpent bibliotek kan du låne bøker hver dag fra klokken 08.00 til 22.00.

Meråpent bibliotek

Biblioteket har ordningen Meråpent bibliotek som betyr at du kan få tilgang til biblioteket også utenom åpningstidene. Gjennom denne ordningen kan du besøke biblioteket hver dag mellom klokken 08.00 og 22.00. Lånekortet og en PIN-kode fungerer som adgangskort. Du må være over 18 år for å signere en avtale om Meråpent bibliotek.

Mer om biblioteket

Lunner bibliotek har en egen nettside der du kan lese mer om biblioteket og arrangementer som foregår der.