Frivilligsentralen er eid av Lunner kommune og har som formål å:

  • sette i gang aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommune.
  • formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag
  • etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer
  • være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen

Lunner frivilligsentral har to avdelinger én på Roa (Lunner rådhus) og én på Harestua.

Som frivillig kan du bli en del av et hyggelig fellesskap som jobber mot samme mål: Å gjøre en god gjerning for andre mennesker, og styrke sin egen livskvalitet og kunnskap.
Har du lyst til å bli frivillig i sentralen eller i et lag eller en forening? Ta kontakt med Lunner frivilligsentral.

Småjobbsentralen

Lunner frivilligsentralen administrerer også Småjobbsentralen (Eldrerådet er styret for sentralen). Gjennom Småjobbsentralen kan du få hjelp til for eksempel plenklipping, snømåking, handling med mer. 

Ta kontakt med Småjobbsentralen på tlf. 902 51 026, mandager mellom kl 10.00 og 14.00 og torsdager mellom kl 13.00 og 15.00.