Når du skal lage en ny eiendom på tomten du eier, må du først kontakte kommunen. 

Fradeling av ny grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Hvis kommunen godkjenner fradelingen, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Deretter vil berørte parter bli innkalt til en oppmålingsforretning. Her vil grensene bli målt og merket. Kommunen gir den nye tomten et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen får det sendes melding til tinglysning.

Arealoverføring benyttes når endringen overskrider grensene for grensejustering. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Hvis kommunen godkjenner arealoverføringen, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Deretter vil berørte parter bli innkalt til oppmålingsforretning. Her vil grenser vil bli målt og merket. I en arealoverføring skjer fradeling, overskjøting av hjemmel og sammenslåing i én forretning. 

Fradeling - slik søker du

Når du skal lage en ny eiendom på tomten du eier, må du først kontakte kommunen. 

Fradeling av ny grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Hvis kommunen godkjenner fradelingen, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Deretter vil berørte parter bli innkalt til oppmålingsforretning. Her vil grenser vil bli målt og merket. Kommunen gir den nye tomten et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen før det sendes melding til tinglysning. 

Slik søker du

Du søker om fradeling av eiendom ved å fylle ut dette søknadsskjemaet:

Dokumentasjon til søknaden

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Dokumentasjon som må være med søknaden: 

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknaden:

 

Arealoverføring - slik søker du

Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Slik søker du

Du søker om arealoverføring ved å fylle ut disse skjemaene:

Dokumentasjon til søknaden

Når du skal sende en søknad om arealoverføring er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Søknaden må også inneholde 

Partene er ansvarlig for å avklare frafall av pant, rettigheter og urådigheter.