Kort fortalt

  • Å endre bruken av et rom, eller et bygg, fra tillatt bruk til en annen bruk, kalles bruksendring. Bruksendring kan være søknadspliktig.
  • Hvis du skal ominnrede innenfor hovveddelen av en bolig, trenger du som regel ikke å søke om bruksendring.
  • Skal du gjøre om boligens tilleggsdel til hoveddel må du søke om bruksendring - og du kan søke selv.
  • Andre bruksendringer er søknadspliktige, og du må få hjelp av en kvalifisert, ansvarlig søker.

Hva er hoveddel, og hva er tilleggsdel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, toalett, vaskerom, badstue, kjølerom, entré og ganger mellom disse rommene. 

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod, garasje, balkonger med mer.

Når må jeg søke om bruksendring?

Du må søke kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. 

Du må for eksempel søke hvis du

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel soverom) eller omvendt
  • gjør endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Du trenger ikke å søke om bruksendring hvis du gjør endringer innenfor hoveddelen, for eksempel hvis du vil gjøre om et kjøkken til stue osv.

Les mer om bruksendringer på hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet:

Kan jeg søke selv?

Du kan selv søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, innenfor en bruksenhet. Tilleggsdelen må ligge inntil hoveddelen. Det er en forutsetning at bruken av rommene kan endres uten å gjøre større arbeider som innebærer å endre bærende konstruksjoner.  Arbeidene skal heller ikke berøre brann- og lydskiller mellom bruksenheter. Å endre en bærevegg eller pigge opp bærende gulv er eksempler på arbeider der du må søke hjelp av fagfolk. 

Om du søker selv, er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.  Vær klar over at bruksendring kan utløse krav om ekstra parkeringsplass. 

For andre typer søknadspliktige bruksendringer er det krav om at en kvalifisert, ansvarlig søker, lager søknaden.  

På nettsiden "Slik søker du" får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.