Lunner ungdomsskole holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt på Roa. Skolen har godt utstyrte spesialrom for musikk, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag. Skolen har også en idrettshall, Lunnerhallen, som disponeres av skolen på dagtid. 

På skolens område er det etablert Tuftepark og store uteområder der det kan drives med ulike ballspill og andre aktiviteter både i skoletiden og på ettermiddags- og kveldstid. På vinteren lager vi skøyteis i skolens bakgård. Svømmehallen på Frøystad ligger i gangavstand til skolen. 

Skolen visjon er: Fra mulighet til virkelighet. Vår pedagogiske plattform setter klasseledelse og mestring i en sammenheng og gir oss en felles referanseramme som øker læringstrykket og sikrer kvalitet. Vi har etablert felles forventninger om "vurdering for læring". Det er opprettet flere alternative læringsarenaer for å sikre alle elevene den opplæringen de skal ha. Lærerne jobber i team, og det er en god aldersblanding og kjønnsbalanse i personalet.

Vi jobber kontinuerlig med gode rutiner for å håndtere aktivitetsplikten i henhold til paragraf 9a. Vi tror på at et trygt og trivelig læringsmiljø for elevene fremmer læring. Vi legger også vekt på aktive læringsprosesser, elevmedvirkning og samarbeidslæring. 

Lunner ungdomsskole har gode læringsresultater, elevene oppgir at de trives og medarbeiderne gir uttrykk for det samme. Vi setter oss stadig nye mål for å bli enda bedre!


Drikke og mellommåltid til matpakken med Skolelyst fra Tine

Det er mulighet til å bestille drikke til matpakken for skoleåret 2023/2024. Bestilling legger du som er foresatt inn direkte. Les mer om hvilke produkter som er tilgjengelige, og hvordan du legger inn bestilling her på nettsiden skolelyst.no fra Tine.

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Stein Hallgeir Bang Faglærer Tlf. 957 26 304
stein.bang@lunnerskole.no
Mikkel Berg Faglærer
Miljøarbeider
Tlf. 977 99 618
mikkel.berg@lunnerskole.no
Håkon Berget Faglærer
Kontaktlærer 9A
Tlf. 452 42 102
hakon.berget@lunnerskole.no
Amund Bergsli Faglærer
Kontaktlærer 10A
Tlf. 414 50 133
amund.bergsli@lunnerskole.no
Lene Møller Christensen Faglærer
Kontaktlærer 10C
Tlf. 984 53 211
lene.moller.christensen@lunnerskole.no
Siv Annett Kravik Danielsen Faglærer
Kontaktlærer 9B
Tlf. 415 56 711
siv.danielsen@lunnerskole.no
Gaute Eltvik Dyrnes Faglærer Tlf. 926 52 004
gaute.dyrnes@lunnerskole.no
Judith Frøslie Faglærer Tlf. 926 04 604
judith.froslie@lunnerskole.no
Anne Gunn Gjerdingen Barne- og ungdomsarbeider Tlf. 414 06 266
anne-gunn.gjerdingen@lunnerskole.no
Espen Grina Faglærer
Kontaktlærer 10B
Tlf. 922 05 916
espen.grina@lunnerskole.no
Heidi Haakenstad Faglærer Tlf. 975 99 769
heidi.haakenstad@lunnerskole.no
Monica Hansen Hagen Helsesykepleier Tlf. 468 63 160
monica.hansen.hagen@lunner.kommune.no
Olav Hasle Faglærer Tlf. 977 99 618
olav.hasle@lunnerskole.no
Lasse Juliussen Rektor Tlf. 907 32 956
lasse.juliussen@lunnerskole.no
Pål Jøssund Faglærer Tlf. 408 70 414
pal.jossund@lunnerskole.no
Hege Brekke Kalvsjøhagen Assisterende rektor Tlf. 958 92 511
hege.kalvsjohagen@lunnerskole.no    
Ann Kristin Sørgaard Kristiansen Faglærer
Kontaktlærer 9A
Tlf. 928 35 439
ann.kristiansen@lunnerskole.no
Eli Grasmo Larsen Rådgiver Tlf. 482 04 372
eli.larsen@lunnerskole.no
Cathrine Aaslund Langerud Saksbehandler Tlf. 995 93 940
cathrine.aaslund.langerud@lunnerskole.no
Tuva Redner Lervik Faglærer
Kontaktlærer 8B
Tlf. 917 95 252
tuva.redner.lervik@lunnerskole.no
Hege Lier Barne- og ungdomsarbeider Tlf. 411 03 747
hege.lier@lunnerskole.no
Oscar Mendoza Faglærer Tlf. 924 14 890
oscar.mendoza@lunnerskole.no
Gard Einar Nestaker Miljøterapeut Tlf. 996 26 577
gard.nestaker@lunnerskole.no
Joakim Amandus Nilsen Skole-LOS Tlf. 918 35 959
joakim.nilsen@lunner.kommune.no
Anne Linn Nordahl Faglærer Tlf.951 09 880
anne.nordahl@lunnerskole.no
Tore Olaussen Faglærer
Miljøterapeut
Tlf. 922 27 489
tore.olaussen@lunnerskole.no
Veslemøy Seim Faglærer Tlf. 957 89 599
veslemoy.seim@lunnerskole.no
Tove Skjaker Helsesykepleier Tlf. 480 91 451
tove.skjaker@lunner.kommune.no
Else Berit Stenbråten Faglærer
Kontaktlærer 8C
Tlf. 951 50 659
berit.stenbraaten@lunnerskole.no
Karen Marie Stordal Barne- og ungdomsarbeider Tlf. 400 57 331
karen.marie.stordal@lunner.skole.no
Ole Mattis Storløkken Miljøterapeut
Skole-LOS
Tlf. 452 03 562
ole.storlokken@lunnerskole.no
Marianne Strømmen Faglærer
Kontaktlærer 8A
Tlf. 402 16 725
marianne.strommen@lunnerskole.no
Jakob Sæthre Faglærer Tlf. 402 91 800
jakob.sethre@lunnerskole.no
Børre Berger Vannebo Faglærer Tlf. 979 70 497
borre.vannebo@lunnerskole.no
Hannah Aaserud Faglærer Tlf. 915 29 141
hannah.aaserud@lunnerskole.no
Sandra Bronn Aaslund Faglærer
Kontaktlærer 9C
Tlf. 483 54 932
sandra.aaslund@lunnerskole.no

 

Skoledagen

Skoledagen starter kl 08.30 og slutter kl 14.00 alle dager unntatt onsdag.
Onsdag starter skoledagen kl 08.00 og slutter kl 14.00
 

A-plan/Ukeplan

Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 


Medlemmer i FAU ved Lunner ungdomsskole 2023/2024:

  Therese Flemvåg, FAU-leder Tlf. 957 06 542
td-m@hotmail.no
8A    
8B Elise Halvorsen Tlf. 400 17 300
elise@kreativspire.no
8C Gina Therese Gillebo-Skovly
Lena Nilsen (vara)
Tlf. 916 91 945 
gina_therese_88@hotmail.com
9A    
9B    
9C    
10A    
10B    
10C