Lunner ungdomsskole holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt på Roa. Skolen har godt utstyrte spesialrom for musikk, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag. Skolen har også en idrettshall, Lunnerhallen, som disponeres av skolen på dagtid. 

På skolens område er det etablert Tuftepark og store uteområder der det kan drives med ulike ballspill og andre aktiviteter både i skoletiden og på ettermiddags- og kveldstid. På vinteren lager vi skøyteis i skolens bakgård. Svømmehallen på Frøystad ligger i gangavstand til skolen. 

Skolen visjon er: Fra mulighet til virkelighet. Vår pedagogiske plattform setter klasseledelse og mestring i en sammenheng og gir oss en felles referanseramme som øker læringstrykket og sikrer kvalitet. Vi har etablert felles forventninger om "vurdering for læring". Det er opprettet flere alternative læringsarenaer for å sikre alle elevene den opplæringen de skal ha. Lærerne jobber i team, og det er en god aldersblanding og kjønnsbalanse i personalet.

I skoleåret 2022-2023 jobber vi spesielt med gode rutiner for å håndtere aktivitetsplikten i henhold til paragraf 9a. Vi tror på at et trygt og trivelig læringsmiljø for elevene fremmer læring. Vi legger også vekt på aktive læringsprosesser, elevmedvirkning og samarbeidslæring. 

Lunner ungdomsskole har gode læringsresultater, elevene oppgir at de trives og medarbeiderne gir uttrykk for det samme. Vi setter oss stadig nye mål for å bli enda bedre!

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Stein Hallgeir Bang Faglærer Tlf. 957 26 304
stein.bang@lunnerskole.no
Mikkel Berg Faglærer
Miljøarbeider
Tlf. 977 99 618
mikkel.berg@lunnerskole.no
Håkon Berget Faglærer
Kontaktlærer 10C
Tlf. 452 42 102
hakon.berget@lunnerskole.no
Amund Bergsli Faglærer
Kontaktlærer 10A
Tlf. 414 50 133
amund.bergsli@lunnerskole.no
Lene Møller Christensen Faglærer
Kontaktlærer 9C
Tlf. 984 53 211
lene.moller.christensen@lunnerskole.no
Siv Annett Kravik Danielsen Faglærer
Kontaktlærer 8B
Tlf. 415 56 711
siv.danielsen@lunnerskole.no
Gaute Eltvik Dyrnes Faglærer
Kontaktlærer 8A
Tlf. 926 52 004
gaute.dyrnes@lunnerskole.no
Henrik Fodstad Miljøterapeut
Skole-LOS
Tlf. 480 35 654
henrik.fodstad@lunnerskole.no
Judith Frøslie Faglærer Tlf. 926 04 604
judith.froslie@lunnerskole.no
Hanne Gabrielsen Faglærer
Kontaktlærer 10B
Tlf. 934 73 194
hanne.gabrielsen@lunnerskole.no
Anne Gunn Gjerdingen Barne- og ungdomsarbeider Tlf. 414 06 266
anne-gunn.gjerdingen@lunnerskole.no
Eivind Godli Faglærer Tlf. 976 62 894
eivind.godli@lunnerskole.no
Espen Grina Faglærer
Kontaktlærer 9B
Tlf. 922 05 916
espen.grina@lunnerskole.no
Monica Hansen Hagen Helsesykepleier Tlf: 468 63 160
monica.hansen.hagen@lunner.kommune.no
Olav Hasle Faglærer Tlf: 977 99 618
olav.hasle@lunnerskole.no
Lasse Juliussen Rektor Tlf. 907 32 956
lasse.juliussen@lunnerskole.no
Pål Jøssund Faglærer Tlf. 408 70 414
pal.jossund@lunnerskole.no
Hege Brekke Kalvsjøhagen Assisterende rektor Tlf. 958 92 511
hege.kalvsjohagen@lunnerskole.no    
Hege Lier Barne- og ungdomsarbeider Tlf. 411 03 747
hege.lier@lunnerskole.no
Siri Lunder Faglærer
Kontaktlærer innføringsklassen
Tlf. 928 96 545
siri.lunder@lunnerskole.no
Ann Kristin Sørgaard Kristiansen Faglærer Tlf. 928 35 439
ann.kristiansen@lunnerskole.no
Eli Grasmo Larsen Rådgiver Tlf. 482 04 372
eli.larsen@lunnerskole.no
Gard Einar Nestaker Miljøterapeut Tlf. 996 26 577
gard.nestaker@lunnerskole.no
Anne Linn Nordahl Faglærer Tlf.951 09 880
anne.nordahl@lunnerskole.no
Tore Olaussen Faglærer
Miljøterapeut
Tlf. 922 27 489
tore.olaussen@lunnerskole.no
Veslemøy Seim Faglærer Tlf. 957 89 599
veslemoy.seim@lunnerskole.no
Tove Skjaker Helsesykepleier Tlf. 480 91 451
tove.skjaker@lunner.kommune.no
Karen Marie Stordal Barne- og ungdomsarbeider Tlf. 400 57 331
karen.marie.stordal@lunner.skole.no
Ole Mattis Storløkken Miljøterapeut
Skole-LOS
Tlf. 452 03 562
ole.storlokken@lunnerskole.no
Marianne Strømmen Faglærer Tlf. 402 16 725
marianne.strommen@lunnerskole.no
Jakob Sæthre Faglærer
Kontaktlærer 9A
Tlf. 402 91 800
jakob.sethre@lunnerskole.no
Børre Berger Vannebo Faglærer Tlf. 979 70 497
borre.vannebo@lunnerskole.no
Hannah Aaserud Faglærer Tlf. 915 29 141
hannah.aaserud@lunnerskole.no
Sandra Bronn Aaslund Faglærer
Kontaktlærer 8C
Tlf. 483 54 932
sandra.aaslund@lunnerskole.no

 

Skoledagen

Skoledagen starter kl 08.30 og slutter kl 14.00 alle dager unntatt onsdag.
Onsdag starter skoledagen kl 08.00 og slutter kl 14.00
 

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 

Medlemmer i FAU ved Lunner ungdomsskole 2022-2023:

  Åshild Stenseth, FAU-leder Tlf. 406 14 604
kilaas72@gmail.com
8A Øivind Lillemoen oivind_22@hotmail.com
8B Andreas Ensrud andreas@ensrud.info
8C Gro Grina g_grina@icloud.com
9A Therese Flemvåg td-m@hotmail.com
9B Heidi Bergersen heidi-bergersen@outlook.com
9C Nina Aaserud Grønfur ninaaser_80@hotmail.com
10A Vibecke Braastad braast@online.no
10B Victoria Gaarder victoria.gaarder@lunnerskole.no
10C Christer Løvaas nedremunkerud@gmail.com
 

A-plan/Ukeplan

Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.

Eksamen 2023

Alle avgangselever i grunnskolen (elever på 10. trinn) blir trukket ut til en skriftlig og en muntlig eller muntlig praktisk eksamen. 

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen er en sentralt gitt eksamen. Dette betyr at den gjennomføres på samme tidspunkt, og med de samme eksamensoppgavene, for alle avgangselever i hele landet. De tre skriftlige eksamensfagene er norsk, matematikk og engelsk. Alle eksamener er digitale. For eksamen i matematikk er det også en del som gjennomføres på papir uten hjelpemidler. 

Elever som trekkes opp til eksamen i orsk og engelsk har en obligatorisk forberedelsesdag som organiseres av den enkelte skolen. I norsk gjennomføres eksamen over to dager, der første dag er eksamen i hovedmål og andre dag er eksamen i sidemål. Elever som har fritak fra vurdering i norsk sidemål gjennomfører bare den første dagen.

Ved skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt unntatt internett og kommunikasjon med andre. Det vil si at elevene har tilgang til tidligere arbeid og digitale læremidler som er innkjøpt av kommunen. I tillegg skal elvene ha tilgang til et utvalg nettbaserte ressurser som skoleeier i samarbeid med skolene velger ut.

Skriftlig eksamen har en tidsramme på fem timer. Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen må sende søknad til rektor i god tid før eksamen.

Datoer for skriftlig eksamen våren 2023

Fredag 12. mai: 
Kl. 09.00 – informasjon om hvilket fag eleven skal ha skriftlig eksamen i.

Mandag 22. mai:
Eksamen i matematikk
Obligatorisk forberedelsesdag til eksamen i engelsk

Tirsdag 23. mai:
Eksamen i engelsk
Obligatorisk forberedelsesdag til eksamen i norsk hovedmål og sidemål

Onsdag 24. mai:
Eksamen i norsk hovedmål

Torsdag 25. mai:
Eksamen i norsk sidemål

Muntlig og muntlig praktisk eksamen

Muntlig og muntlig praktisk eksamen er en lokalt gitt eksamen som betyr at ansvar for gjennomføring er delegert til kommunen. 

  • Fag med muntlig eksamensform er norsk, engelsk, samfunnskunnskap, KRLE, fremmedspråk og norsk fordypning.
  • Fag med muntlig praktisk eksamensform er matematikk, naturfag, arbeidslivsfag og matematikk fordypning.

Muntlig eksamen har en tidsramme på 30 minutter, og muntlig praktisk eksamen har en tidsramme på 45 minutter.

48 timer før eksamen får elevene vite hvilket fag de er trukket opp i. 

Klagefrist

19. juni er det sensur for de skriftlilge sentralgitte eksamenene. Frist for å klage på eksamenskarakteren er senest 1. juli. Klagen sendes inn via PAS.

Les mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets nettsider.