Grua skole ligger i et område med fine skogs- og friluftsområder med turstier og nærhet til skiløyper. På skolens område er det ballbinge, Tufte-park, en hinderløype og to gagaball-baner som fremmer god elevaktivitet. Om vinteren vedlikeholder engasjerte foreldre skøyebanen i skolegården. De aller fleste av elevene bor i gangavstand fra skolen, og har en trygg og sikker skoleveg. 

Det bygges nå en ny gymsal med garderober som skal stå ferdig høsten 2023.

Grua skole er en PALS-skole. PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Vi er opptatt av skape en trygg og positiv skolekultur som fremmer læring og sosial kompetanse.

Ansatte

I Lunner kommune foregår kontakten mellom hjem og skole gjennom Visma Min Skole

Skolen oppfordrer foresatte til å kontakte de ansatte som jobber i nærheten av barnet direkte. Det er viktig for skole/hjem-samarbeidet, og en åpen dialog, at eventuelle spørsmål og problemstillinger rettes til de som er nærmest det du lurer på. 

Navn Stilling Kontaktinformasjon
Kjetil Austjord Assisterende rektor,
regneveileder
Tlf. 400 66 513 
kjetil.austjord@lunnerskole.no
Kristin Næss Berge Helsesykepleier kristin.berge@lunner.kommune.no
Siw H. Bergersen Assistent Tlf. 941 58 618
siw.bergersen@lunnerskole.no
Anita Glosli Fagarbeider Tlf. 941 32 063
anita.glosli@lunnerskole.no
Evind Haakenstad Godli Faglærer eivind.godli@lunnerskole.no
Tone Hurum Kontaktlærer 7. trinn
 
Tlf. 941 34 427
tone.hurum@lunnerskole.no
Karen Marie Haakenstad Permisjon Tlf. 941 32 063
karen.haakenstad@lunnerskole.no
Marianne Karlsen Assistent Tlf. 941 34 427/941 57 317
marianne.karlsen@lunnerskole.no
Anita Katnosa SFO-leder Tlf. 911 53 086
anita.katnosa@lunnerskole.no
Gro Kjeilen Kontaktlærer 4. trinn Tlf. 469 58 831
gro.kjeilen@lunnerskole.no
Tove K. Krågsrud Faglærer, leseveileder Tlf. 941 32 063
tove.kragsrud@lunnerskole.no
Anette Larmerud Faglærer Tlf. 941 57 317
anette.larmerud@lunnerskole.no
Lisa Lillemoen Faglærer 1. og 2. trinn Tlf. 941 57 951
lisa.lillemoen@lunnerskole.no
May Liss Magnussen Kontaktlærer 6. trinn Tlf. 941 32 063
may.magnussen@lunnerskole.no

Natalia Miron
Faglærer/støttepedagog natalia.miron@lunnerskole.no
Julie Myhre Kontaktlærer 1. trinn Tlf. 941 57 317
julie.myhre@lunnerskole.no
Hanne Myhre Næsset Kontaktlærer 6. trinn Tlf. 976 34 733
hanne.naesset@lunnerskole.no
Silje A. Oseth Kontaktlærer 3. trinn Tlf. 941 57 951
silje.oseth@lunnerskole.no
Grete Sandvik Rektor Tlf. 984 27 269 
grete.sandvik@lunnerskole.no
Laila Skeie Kontaktlærer 2. trinn Tlf. 938 18 218
laila.skeie@lunnerskole.no
Torill Nygård Snellingen Fagarbeider Tlf. 469 58 831
torill.snellingen@lunnerskole.no
Gro Tallerud Faglærer og spesialundervisning Tlf. 941 58 618
gro.tallerud@lunnerskole.no
Kristin Tvenge Kontaktlærer 7. trinn Tlf. 480 56 868
kristin.tvenge@lunnerskole.no
Karianne Vik Kontaktlærer 5. trinn Tlf. 911 21 973
karianne.vik@lunnerskole.no

 

Skoledagen

Alle klasser starter skoledagen kl. 08:20 alle dager. Når klassene slutter varierer fra klasse til klasse og dag til dag. Se derfor oversikt over sluttidspunkter i tabellen under:

Trinn/Dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-12:50

2.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

3.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

4.trinn

08:20-12:50

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

5.trinn

08:20-14:05

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

6.trinn

08:20-14:05

08:20-12:50

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

7.trinn

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-14:05

08:20-12:50

SFO

SFO er et tilbud for elever fra 1. til 4. trinn.

Les mer om SFO-tilbudet i Lunner.

Åpningstider SFO:
Mandag–fredag: kl 07.00–08.20
Mandag–fredag: kl 12.50–16.30

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. 

Medlemmer i FAU ved Grua skole 2022-2023:

Verv Navn Trinn
Leder Anders Dahlen Hamar 3. og 7. trinn
Nestleder Katja Athola 4. trinn
Kasserer Erland Ekeberg 4. og 7. trinn
Materialforvalter Joar Berg 4. og 7. trinn
Styremedlem Karoline Halvorsen 1. trinn
Varamedlem Ellen Gulbrandsen 1. trinn
Styremedlem Tonje Hosking 2. trinn
Varamedlem Silje Michaelsen 2. trinn
Styremedlem Anette Skogstad 3. trinn
Varamedlem Ragnhild Fægri 3. trinn
Styremedlem Katja Athola 4. trinn
Varamedlem Grod Woldseth/Joar Berg 4. trinn
Styremedlem Erik Andersen 5. trinn
Varamedlem Kristin Finanger 5. trinn
Styremedlem Christoffer Lange 6. trinn
Varamedlem Heidi Fredrikstad 6. trinn
Styremedlem Paal Thompsen 7. trinn
Varamedlem Anette Østby 7. trinn


 

A-plan/Ukeplan


Arbeidsplanene til de forskjellige trinnene finnes her.