Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lunnermodellen

Lunnermodellen beskriver hvordan Lunner kommune jobber med oppfølging av utsatte barn, unge og familier gjennom tidlig innsats, samordning og medvirkning i tråd med velferdstjenestelovgivningen.

Lunnermodellen bygger på BTI-modellen (BTI = bedre tverrfaglig innsats).

Barnets beste og barns medvirkning er lovfestet og skal ligge til grunn for alt arbeidet vi gjør i Lunnermodellen. 

Barnets stemme skal høres, og Lunnermodellen legger til rette for hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Blant annet inkluderes dette som punkt i alle aktuelle maler og rutiner som utarbeides. Barnets beste og barnets rett til å bli hørt skal praktiseres ut fra barnets alder og modenhet.

Slik snakker vi med barn i Lunner (pdf)

Har du spørsmål til Lunnermodellen? Ta kontakt med enhetsleder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste Mette Nilsen Hole, tlf. 986 16 402 eller e-post: mette.hole@lunner.kommune.no

Illustrasjon barn og familie

Aktuelt

Gutt med skolesekk

Har du barn i Lunnerskolen?

Det skoleadministrative systemet til kommunen, som inneholder kontaktinformasjon til alle foresatte, er fra 1. juni 2024 koblet til Kontakt- og reserv...
Hanne Gabrielsen og Jan Christoffer Sørensen

Ny rektor og assisterende rektor er ansatt

Hanne Gabrielsen blir ny rektor ved Lunner ungdomsskole og Jan Christoffer Sørensen blir ny assisterende rektor ved Lunner barneskole. Begge er på pla...