Kort fortalt

 • Ved innstallering og endring av solenergianlegg på for eksempel tak eller vegg på eksisterende bygg, trenger du som hovedregel ikke å søke.
 • Solenergianlegg på bakken er i utgangspunktet søknadspliktig.
 • Hvis solenergianlegget gjør at fasaden på bygget blir vesentlig endret, må du søke.
 • Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil.

Solfangeanlegg brukes til oppvarming av hus og tappevann. Anlegget monteres på tak eller vegg, og det utnytter solstrålene til å varme om vannet i et vannbårent system. 

Solcellepanel gjør om energien i solstråler til elektrisitet. Solcellepaneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Slike anlegg monteres normalt på tak og vegger.

Må jeg søke eller ikke?

Du må alltid søke hvis

 • huset ditt har en avklart kulturminneverdi. Dette gjelder bygg som har formell vernestatus, enten gjennom vedtak om fredning, eller at det er regulert til bevaring.
 • solenergianlegget kommer i konflikt med gjeldende reguleringsplaner
 • hvis du skal montere et solenergianlegg på bakken
 • hvis anlegget gjør at fasaden på huset ditt endres vesentlig

I noen andre tilfeller kan det også være at du må søke. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det gjelder for eksempel hvis

 • området du bor i har en enhetlig arkitektonisk karakter
 • hvis bygget har kulturminneverdi som ikke er formelt avklart
 • hvis solenergisystemet monteres frittstående på taket eller fasaden, det vil si ikke plant med taket eller fasaden

Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om det du skal gjøre er søknadspliktig.

På nettsiden "Slik søker du" får du nyttig informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjemaer.