UngHadeland

UngHadeland inviterer deg som er barn eller ungdom i Lunner og Gran til ferie- og fritidsaktiviteter. 

Hver uke har vi åpne møteplasser. I Lunner har vi møteplassen Arena Lunner (på Frøystad) som er åpen torsdager 14.00–18.00 og annenhver fredag 16.00–21.00 (oddetallsuker).

I tillegg arrangerer vi en rekke aktiviteter som du kan bli med på.

AlleMed

Gjennom AlleMed-fondet kan barn og unge få dekket utgifter til kontingenter, utstyr og mer. Med AlleMed-fondet skal alle barn og unge i Gran og Lunner få muligheten til å delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet.

  • Målgruppe: Barn og unge i alderen 6–18 år i Gran og Lunner kommuner.
     
  • Hva dekker fondet? Fondet kan dekke utgifter til kontigenter, utstyr, cuper/samlinger og lignende innenfor organiserte kultur og fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag/foreninger. Fondet dekker ikke utgifter knyttet til reiser/arrangementer utenlands og ferieaktiviteter. 
     
  • Hvor mye? Inntil 4000 kroner i tilskudd per person per år.
     
  • Hvem kan søke? Foresatte og ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, helsesykepleiere, miljøarbeidere osv.

Søknadsskjema og mer informasjon om AlleMed-fondet.

 

UngINN

Er du mellom 13 og 21 år får du rabatt på mange ulike kulturopplevelser hvis du har UngINN-kortet. 

På nettsidene til UngINN finner du informasjon om hva kortet er, og hvordan du kan søke.