Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Korona- og influensavaksinering høsten 2023

Politikk

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret i Lunner består av 25 medlemmer som er valgt av befolkningen gjennom kommunestyrevalg. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens varaordføreren er ordførerens stedfortreder. 

Hvilke politiske utvalg og komiteer kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av kommunestyret. Kommunestyret velger også medlemmene.  

I år har det vært kommunestyre- og fylkestingsvalg, og her kan du lese hvem som skal sitte i kommunstyret i Lunner de neste fire årene.

Konstituerende møte for det nye kommunestyret er onsdag 11. oktober. På dette møtet foregår det formelle valget av ordfører, varaordfører, ledere for råd og utvalg m.m. Nettsidene våre blir oppdatert i etterkant av møtet.