Hvem har ansvar for hva?

  • Riks- og europaveger vedlikeholdes av Statens vegvesen.
  • Fylkesveger med tilhørende fortau vedlikeholdes av Viken fylkeskommune.
  • Kommunale veger, gang- og sykkestier vedlikeholdes av kommunen
  • Private veger vedlikeholdes av private

Det er 72 kilometer kommunale veger i Lunner. Mye av det er boligveger i tettstedene, men det er også gamle grendeveger og nedklassifiserte fylkesveger.

Brøyting og strøing

Vårt mål er å skape god framkommelighet og trygge vinterveger for alle. Vi gjør det vi kan for å holde vegene ryddet for snø, og for å strø vegene når det er glatt. Det er viktig at trafikanter tar hensyn til føreforholdene. Senk farten og sørg for at du har dekk som sikrer godt veggrep.

Ved store snøfall og svært vekslende vintervær vil det ta noe tid å sikre vegene selv om vi har alt mannskap ute. Vi setter stor pris på tålmodigheten deres.

Brøytekart

På brøytekartet kan du se hvor det er blitt brøytet de siste timene på kommunale veger. Kartet oppdateres fortløpende.

Ofte stilte spørsmål

Når brøyter kommunen de kommunale vegene?
Når det snør, starter kommunen å brøyte ved cirka åtte centimeter snø. Brøyterunden tar seks til ti timer. Ved store snømengder, er det ikke alltid mulig å følge målet om at brøytingen starter ved åtte centimeter snømengde. Snømengder under fem centimeter brøytes ikke. 

Hvorfor får jeg snø i innkjøringen min?
Det er vanskelig å unngå at noe snø fra vegen blir brøytet inn i private innkjørsler. Vi forstår at du som tomteeier kan synes at dette er urimelig. Samtidig må dette vektes opp mot andre forhold. Vegloven sier at vi i kommunen skal sette trafikksikkerhet og framkommelighet først. Når du rydder bort snø fra egen tomt/avkjørsel, må ikke snøen måkes ut i vegbanen igjen.

Når blir det strødd?
Brøytevakta vurderer strøing fortløpende. Det blir ikke strødd under snøfall, fordi grusen da vil forsvinne i ny snø som legger seg. 

Hvor blir det strødd?
Kommunen har ansvar for strøing på kommunale veger og på gang- og sykkeveger. Fortau og fylkesveger brøytes av fylkeskommunenNår det blir glatt, blir strøing av veger prioritert først. På veger strøs det i midten av vegbanen.