Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Korona- og influensavaksinering høsten 2023

Helse og mestring

Lunner kommune skal gi forsvarlige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Målet er å fremme selvstendighet og legge til rette for et godt liv til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. 

For å kunne gi riktig tiltak til riktig tid skal kommunen jobbe tverrfaglig og helhetlig. Vi skal legge til rette for at innbyggerne i størst mulig grad kan hjelpe seg selv så lenge som mulig. Derfor er også boligpolitikk, infrastruktur og samarbeid med frivillige viktig i den helhetlige tankegangen.

Omsorg

Aktuelt

Sprøyte og to vaksineglass

Vaksinering høsten 2023

Nå kan innbyggere som er 65 år og eldre og personer i øvrige risikogrupper bestille  korona- og influensavaksinering.