Listene til partiene som stiller liste til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget blir lagt ut her når listeforslagene er godkjente.

Tidligstemming 9. juli til og med 9. august

I perioden 3. juli til og med 9. august er det tidligstemming. Tidligstemmegivningen er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene.

Du trenger ikke å dokumentere hvorfor du ikke har anledning til å avgi ordinær forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Du behøver heller ikke å være bosatt i Lunner kommune. Vær oppmerksom på at stemmesedler med kandidatnavn ikke vil være klare i tidligstemmeperioden.

Dersom du ønsker å benytte tidligstemming, må du ta kontakt med servicetorget på tlf. 61 32 40 00 og avtale tid for stemming.Tidligstemmingen gjennomføres etter avtale på Lunner rådhus på hverdager mellom kl. 10.00 og kl. 13.00.

Forhåndsstemming fra 10. august

Ordinær forhåndsstemmegivning til kommunestyre- og fylkestingsvalget starter den 10. august 2023. 

Tid og sted for forhåndsstemming

 • Lunner rådhus i rådhusets åpningstider fram til 31. august
 • Lunner rådhus 31. august kl. 08.30–20.00
 • Lunner rådhus lørdag 2. september kl.10.00–15.00
 • Lunner helse og omsorgssenter 4. september kl.10.00–20.00
 • Lunner rådhus 5. september kl. 8.30–20.00
 • Grua skole gymsalen 6. september kl. 17.00–20.00

Stemme hjemme

Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. Det vil si at to valgfunksjonærer kommer hjem til deg med stemmesedler og urne, slik at du har mulighet til å avgi stemmen din i din egen stue. En valgfunksjonær vil ringe til de som har bedt om å få stemme hjemme for å avtale tid. 

Fristen for å be om å få stemme hjemme er 5. september 2023.  Hjemmestemmingen vil i hovedsak foregå siste uken før valgdagene, men vi er fleksible, så ta kontakt selv om det ikke passer disse dagene. 

Ring tlf. 469 55 505 eller send mail til jenny.eide.hemstad@lunner.kommune.no

For beboere ved Lunner helse- og omsorgssenter settes det opp en dag for forhåndsstemming. Dato og klokkeslett legges ut her.

Forhåndsstemming fra annen kommune eller utlandet

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen. Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Her er det en oversikt over utenriksstasjoner. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide. Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år, må du også søke om å bli innført i manntallet. Søknaden skal gå til den kommunen du sist var bosatt i (i henhold til folkeregisteret), dersom du ikke har vært bosatt i Norge, sendes søknaden til Oslo.

Det er også mulig å brevstemme dersom du ikke befinner deg i nærheten av en utenriksstasjon. Informasjon om brevstemming finner du her.

Valgdagene 10. og 11. september

11. september 2023 er i statsråd fastsatt som valgdag for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. I Lunner kommune er det i tillegg vedtatt at det holdes valg også søndag 10. september.

Åpningstidene er kl. 14.00 til kl. 21.00 begge dager.

Vi har fire valglokaler i Lunner kommune:

 • Lunner barneskole, Skøienhallen
 • Lunner ungdomsskole, Lunner hallen
 • Grua skole, gymsalen
 • Harestua arena

På valgkortene står det hvilken krets du tilhører, og hvor valglokalet i kretsen er. Valgkortene digitale, og kommer i din digitale postkasse. De som har reservert seg eller ikke har digital postkasse, vil allikevel få valgkortet i posten. Du trenger ikke å skrive ut valgkortet før du kommer og stemmer. Har du mulighet til å ta det opp på mobiltelefonen, kan det skannes derfra, men har du det ikke med, kan vi bruke legitimasjonen din for å finne deg i mantallet.

Du kan velge fritt hvilket valglokale/krets du vil stemme ved innenfor kommunegrensene på valgdagene.
På valgdagene må du stemme i den kommunen du hadde folkeregistert adresse 30. juni.

For partiene

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen innen 31. mars klokken 12.00. Fristen er endelig.

Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg. Kravene til listeforslag finner du her.

Listeforslag kan opprettes elektronisk, på papir eller i en kombinasjon av disse:

Listeforslagene skal behandles av valgstyret innen 1. juni. De godkjente listeforslagene er grunnlaget for stemmesedlene som skal trykkes og brukes ute i valglokalene i kommunen.

 • Frist for å søke om fritak fra å stå på valgliste er 4.mai.
 • Frist for tillitsvalgte for valglistene for å bestille stemmesedler er 1.juni.
 • Frist for forslagsstillere til å fremsette krav om å få manntallseksemplar er 1.juni.

Har du spørsmål rundt listeforslag? Ta kontakt med oss.

Har du spørsmål som gjelder listeforslagsportalen, ta kontakt med valgdirektoratet på post@valg.no

Listeforslag

Frist

Partier og grupper som ønsker å stille liste ved kommunestyrevalget i 2023, må ha levert listeforslaget til valgstyret i kommunen innen kl. 12.00 fredag 31. mars 2023.

Les mer om dette under For partiene.

Innleverte listeforslag

Listeforslagene som sendes valgstyret blir publisert her etter hvert som de kommer inn. Vi har fortløpende dialog med partiene for å rette opp eventuelle feil i listeforslagene.