Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Korona- og influensavaksinering høsten 2023

Høringer og kunngjøringer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner, regionale myndigheter og næringsliv skal få si sin mening før politikerne fatter sin endelige belutning om en sak. 

Det er en demokratisk rett å være med på å utforme offentlig politikk. Høringer er en viktig del av dette. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Kunngjøringer skal fortelle om politikernes beslutning i en sak som har vært på høring. Det kan også være andre saker som skal kunngjøres ifølge lovverket.

Forslag til ny gebyrforskrift

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er ute på høring. Høringsfrist er søndag 8. oktober. 

Person som skriver på pc

Detaljregulering for Harestulia

Forslag til detaljregulering for Harestulia er lagt ut på høring. Høringsfrist er mandag 30. oktober.

Arkitekttegning over boligområde Harestulia

Trafikksikkerhetsplan er ute på høring

Trafikksikkerhetsplan for Lunner kommune for perioden 2023–2026 er lagt ut på høring. Høringsfrist er søndag 8. oktober.

Gutt som sykler på rød sykkel langs en landeveg

Forslag om ny gebyrforskrift utarbeides

Lunner kommune utarbeider nå forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering. Du kan si din mening om forslaget innen 28. august. 

Noen som skriver på pc, med notatblokk ved siden av.

Kartlegging av friluftslivsområder

Arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i Lunner kommune legges nå ut på høring. Høringsfrist er 4. september.

Huske ved vann

Høring av utbyggingsavtale for Hadelandsparken Øst

Hadelandsparken AS (982 917 956) står bak reguleringen av området Hadelandsparken på Grua, og har forhandlet med kommunen om gjennomføring av reguleringsplanen. Høringsfrist: 21. mai

Reguleringsplan for Hadelandsparken per januar 2023

Kommuneplanens arealdel 2023–2040

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Ny arealdel fram mot 2040 ble vedtatt av kommunstyret 7. september 2023.

Skiløyper på Bislingen