Foreløpig valgresultat inkluderer de fleste av forhåndsstemmene og alle stemmene som har kommet inn i løpet av valgdagene i går og i dag.

Endelig resultat kommer i morgen kveld. Det inkludere forhåndsstemmer som er avgitt i andre kommuner i september, og forhåndsstemmer avgitt i utlandet. Slengere og personstemmer telles også i morgen. 

Valgdeltakelsen i Lunner ved kommunestyrevalget er på 64 prosent.

Her er resultatet:

Partinavn

Oppslutning i prosent

Antall stemmer

Arbeiderpartiet  42,5 1908
Høyre 20,4 916
Senterpartiet 12,0 540
Fremskrittspartiet 9,2 415
SV-  Sosialistisk Venstreparti 4,0 181
Rødt 3,7 165
Miljøpartiet De Grønne 3,0 135
Venstre 3,0 133
Konservativt 2,2 98

Det har kommet 78 blanke stemmer til kommunestyrevalget.