Når du har født et barn, vil jordmor eller helsesykepleier ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon.

Barn som skal på helsestasjonen følges av én eller begge foreldre. Søsken bør i utgangspunktet ikke tas med på konsultasjoner, men vi gjør unntak hvis foreldrene ikke kan komme uten at søsken er med.  

Helsestasjonstjenesten sikrer at alle barn får tilbud om vaksiner og helseundersøkelser. Foreldre/foresatte får informasjon om hvordan de kan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling. Helsestasjonen følger et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familien får tilbud om individuell oppfølging i tillegg til program. 

Helsestasjonsprogrammet

På helsestasjonen får du helseundersøkelser av barnet ditt og veiledning om blant annet 

 • amming, flaskemating og mat
 • søvn
 • bevegelsesutvikling
 • barnevaksinasjonsprogrammet
 • samspill mellom barn og foreldre
 • foreldres trivsel og psykiske helse

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

I tillegg til konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet, anbefaler Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen at foreldre får hjemmebesøk av jordmor.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Når vi får vaksiner, aktiviseres immunapparatet uten at vi blir syke. Slik kan noen av de farlige smittsomme sykdommene forebygges på en enkel og effektiv måte.

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Her kan du også lese om hvorfor det er viktig å vaksinere.

Spør oss på helsestasjonen hvis det er noe du lurer på om vaksiner!

 

Sikkerhet for barn

Ulykker er en av de største truslene mot barns liv og helse. Alle foreldre er engstelige for at det skal skje en alvorlig ulykke med barna. Det gjelder å finne en god balanse mellom naturlig lek og utfoldelse – og sikre omgivelser.

Barnesikring av hjemmet

Alle hjem og nærmiljøer er forskjellige, og byr på ulike utfordringer. Det er lurt å tenke over hva som er spesielt med omgivelsene til ditt barn – i den alderen barnet er i nå. Når barnet går fra et utviklingstrinn til et annet er risikoen for ulykker størst. Helsenorge har en fin side med tips og råd om sikkerhet for små barn.
 

Førstehjelp 

Hvis barnet faller fra høyder, får et fremmedlegeme i halsen, får bruddskader eller er nær ved å drukne, bør du observere barnet og se om barnet er våkent - og om det puster. Ved slike alvorlige og livstruende symptomer: Rng 113!  Ring heller en gang for mye enn en gang for lite!

Hvis barnet ikke puster, start hjerte- og lungeredning. Hvis barnet ikke er våkent, men puster, legg det i stabilt sideleie. Les om førstehjelp for barn på nettsidene til Helsenorge.

Barn i bil

Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 centimeter høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde. Barn under ni kilo eller 15 måneder skal sikres bakovervendt ved bruk av bilbarnestol. Det er utstyret som bestemmer hvilken grense som gjelder.

Er du usikker på hvordan du fester barnet riktig i bilen og hva som gir størst sikkerhet, eller har du spørsmål om hvilket barnesete som passer best til ditt barn og din bil? LesTrygg Trafikks tips, råd og anbefalinger om riktig sikring av barn i bil.

Giftinformasjonen

Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (gratis) for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er tilgjengelig hele døgnet, alle dager i året.
Ved alvorlige symptomer: Ring 113.

Vold i nære relasjoner

Lunner kommune har et tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn ved Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner. Senteret har også ungdomsgrupper og foreldreveiledningsgrupper.

Å si at noen har gjort noe mot deg og at du derfor er redd, sitter ofte langt inne. Det handler ofte om en du har vært veldig glad i, fått barn med og som du har vært gift med. Når nære personer blir overgripere er det lett å klandre seg selv i stedet for å legge ansvaret på den som faktisk har det.

Dersom du er i tvil, er du velkommen til å ta kontakt med oss på helsestasjonen for en uforpliktende samtale, eller du kan ta kontakt direkte med krisesenteret.

 

Nyttige linker

I jungelen av informasjon til deg og barnet ditt har vi laget en oversikt over nettsider som er gode og informative: 

Amming, morsmeltillegg og mat:

Barnets utvikling:

Etter fødselen:

Foreldrehverdag:

Helsekontroller:

Psykisk helse - fødselsdepresjon:

Sjekkliste for nybakte foreldre:

Sykdom og skade:

Søvn: