Lunner frivilligsentral har to avdelinger, Lunner frivilligsentral avdeling nord, som har lokaler på Lunner rådhus, og Lunner frivilligsentral avdeling sør, som holder til på Harestua aktivitetshus.

Årsberetningen for 2022 viser stor aktivitet i begge avdelingene.

Tilbake til det normale - og nye aktiviteter

«Året 2022 har vært et hektisk år, med aktiv jobbing for å få gamle og nye aktiviteter i gang etter pandemien. Mange frivillige ventet veldig på å komme tilbake til normal hverdag og sto klar for oppdrag. Noen aktiviteter har vært tunge å få igang igjen, mens andre nye har kommet til», står det i årsberetningen for Lunner frivilligsentraler. Nye aktiviterer som nettopp har startet opp er blant annet Syng med oss på Lunner helse- og omsorgssenter og Duar´n på Skogglimt.

Ved utgangen av desember var det 224 innmeldte frivillige ved Lunner frivilligsentraler.

På samme tidspunkt var det registrert 444 som brukte aktivitene firivilligsentralene tilbyr, I tillegg kommer beboere på Lunner helse- og omsorgssenter og Roa aktivitetssenter som deltar på aktiviteter (her deltar også beboere fra Frøystadtunet og dagsenteret for tilrettelagte tjenester), hjemmeboende som får mat kjørt hjem til seg (om lag 45 til 55 personer), de som får hjelp fra Småjobbsentralen (73 personer), og de som deltar på arrangement der besøkende ikke blir registrert, som for eksempel turgrupper og noen av treningsgruppene. 

Oppfordrer til å bruke foreningsportalen

Tidligere i år lanserte Lunner frivilligsentraler Foreningsportalen. Her kan kan alle lag og foreninger legge inn oppdatert informasjon (kontaktinformasjon med mer).

Foreningsportalen har en kalenderfunksjon der både lag, foreninger, organisasjoner og bedrifter enkelt kan legge inn aktiviteter de skal ha framover. På den måten kan alle få en samlet oversikt over hva som skjer i Lunner hver eneste uke. Kalenderen er også knyttet til nettsidene til Lunner kommune, under menypunktet "Hva skjer i Lunner?". 

Les mer om Foreningsportalen og hvordan den kan brukes.

Nytt styre 

Styret for Lunner frivilligsentraler består av representanter fra frivilligheten, politikere og kommuneadministrasjonen. Nytt styre ble valgt på årsmøtet tirsdag. Erik Tveit fikk en velfortjent takk etter åtte års innsats i styret, men vil fortsatt være aktiv i det frivillige arbeidet.

Styret for 2023 består av:

Frivillige:
Liv Iris Kopperud, styreleder
Jarle Hansen, styremedlem
Elisabeth Sørheim, styremedlem
Gerd Myhre, vararepresentant
Wenche Smedsrud, vararepresentant

Politikere:
Andreas Ensrud, nestleder
Line Jorung, styremedlem
Vibeke Buraas Dyrnes, vararepresentant

Fra administrasjonen:
Soon Elisabeth Øhrling (kommunalsjef for Oppvekst og kultur), styremedlem
Dag Flaké (kommunedirektør), vararepresentant