Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten du er fotgjenger, syklist eller bilist – og enten du er barn, ungdom eller voksen.

Kommunen har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Kommunen har også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt.

Økt fokus på forebyggende tiltak

Trafikksikkerhetsplanen 2023 – 2026 er en videreføring og revidering av tidligere trafikksikkerhetsplan. Alle kommunale instanser er gjennom dette arbeidet involvert i gjennomføring av tiltak.

Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeidet, og målsetningen i kapittel 7 i planen gjenspeiler den trafikkulykkesutviklingen vi kan se på nasjonalt nivå. Planen inneholder både fysiske og forebyggende tiltak, og handlingsplanen for fysiske tiltak skal årlig rulleres. Planen har i tillegg et økende fokus på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, utviklet gjennom et tverrfaglig arbeid i hele kommunen.

Si din mening!

Høringsinnspill sendes til post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Merk innspillet med "Trafikksikkerhetsplan".

Du kan komme med innspill til hele planen, eller til deler av planen. Høringsfrist er søndag 8. oktober.

Dokumenter