Dersom Lunner kommune har behov for å varsle innbyggerne om hendelser, kan vi sende melding på mobil (SMS). SMS kan sendes enten basert på berørte adresser, eller basert på områder (alle telefoner som er i og/eller kommer inn i et område). Det er ikke varsling via tyfoner/sireneanlegg i Lunner kommune.

Vi bruker SMS-varsling ved hendelser på samme måte som ved feil knyttet til vann og avløp. På nettsiden til vann og avløp kan du lese mer om varsling, og hvordan du kan sjekke at du er registrert med riktig mobilnummer.

Nasjonale myndigheter innførte i januar 2023 et nytt nasjonalt system for nødvarsling på mobil.

Kriseinformasjon

Her vil vi legge ut oppdatert informasjon og nyheter ved en eventuell krise eller andre beredskapshendelser.